Новини

Българската асоциация за изолации в строителството: Изолирането на високите сгради да бъде в съответствие с промените в Наредба Iз – 1971

22.02.2018,
Има общини и изпълнители, които бързат да изпреварят административните срокове за влизане в сила на промените в Наредба Iз – 1971 и да изпълняват фасадни топлоизолации на високи сгради с горими синтетични топлоизолационни материали. Настояваме веднага да се прекрати това безотговорно поведение в ущърб на гражданите и в полза на нечии джобове. Обръщаме се към МРРБ и към общините като възложители по Националната програма за енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради, както и към всички браншови организации, да упражнят пълномощията и влиянието си за да се приложат веднага съгласуваните промени. Това се казва в специално изявление на Българската асоциация за изолации в строителството във връзка с публикации в медиите относно предстоящите изменения в Наредба Iз - 1971- СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ за осигуряване на безопасност при пожар.

През последните седмици след публикуването за обществено обсъждане на приетите от специалната работна група към ГД ПБЗН изменения в горепосочената наредба в медиите се появиха мнения против приемането на тези изменения що се касае за приложението само на негорими топлоизолационни материали на високи сгради над 28 м. Тези мнения са подкрепени от аргументи, които са манипулативни и не представят действителното състояние, а освен това от тях може да се направи извода, че се касае за всички сгради, обновявани по Националната програма.

Използването на EPS за топлоизолация на сгради под 28 м не представлява повишена опасност от пожар при условие, че се прилага като част от сертифицирани външни топлоизолационни комплексни системи със системен клас по реакция на огън "В", се казва още в становището.

Асоциацията оборва няколко неверни твърдения:

1. "Замяната на топлоизолацията от EPS с негорими материали за високите сгради над 28 м ще оскъпи 100% изолирането на ограждащите конструкции."

Не е вярно: Цената на 1 кв. м фасадна изолация с труд и материали със стандартен EPS е около 50 лв., цената на същия кв. м с каменна вата е около 70 лв. Разликата в най-лошия случай е 30%. Приведено към 1 кв. м РЗП разликата ще е 6-8 лв. в зависимост от конкретната сграда.

2. "При сега действащите цени става дума за 2-3 пъти по-скъпи материали."

Не е вярно: Един куб. м EPS с обемна плътност 15 -18 кг струва 75 лв., EPS, предлаган със ДЕП за клас по реакция на огън С (което БАИС и всички извън България и Румъния продължават да не приемат за действително) – 100 лв. Един куб. м каменна вата струва 130 лв., т. е. разликата е от 30-40% , а не 2-3 пъти.

3. "Конструкцията на старите сгради няма да издържи тежката вата"

Не е вярно: Фасадна каменна вата с дебелина 10 см тежи 10 кг/кв. м. Това се равнява на варо-циментова мазилка с дебелина 0.56 см (обемно тегло 1700 кг/куб. м). Несериозно е да се твърди, че половин сантиметър мазилка ще доведе до проблеми с носимоспособността на сградата, при условие, че нормално дебелината на фасадната мазилка варира от 2 см до 6 см, а при особено неравни фасади се прави и по-дебела.

4. "На пазара няма достатъчно материали"

Не е вярно: Има достатъчно производители, които могат да задоволят едно нараснало търсене. Освен това общият брой на високите сгради, обновявани по Националната програма, е 176 от 2223, т.е. под 8%. Над 50 от тях са вече завършени и приети.

Източник: Градът; За повече информация: www.bais.bg