Новини

Българските общини стават все по-активни в борбата с енергийната бедност и замърсяването на въздуха в градовете

22.03.2018,
Енергийната ефективност има ключова роля в контекста на справянето с енергийната бедност. „Енергийната ефективност e най-доброто решение, или както я наричаме още - първото гориво. Парите, похарчени за енергийна ефективност, са най-добрият начин да спестим пари“, това каза Меган Ричардс, директор на Дирекция „Енергийни политики“ към Главна Дирекция „Енергетика“ на ЕК, при откриването на ХХ-та юбилейна конференция на ЕкоЕнергия на 19.03, посветена на енергийната бедност и вредата ? върху качеството на въздуха.

Необходима е ясна дефиниция за енергийната бедност и по какъв начин определяме гражданите, който попадат в тази група, не само в България, но и в страните от ЕС, това каза зам.-министър Жечо Станков като допълни, че трябва ясно да се разграничават особеностите на стандарта на живота във всяка отделна страна. Той поясни, че краткосрочните мерки чрез еднократни сезонни помощи нямат реален принос за справяне с енергийната бедност. Зам.-министърът подчерта, че една дългосрочна мярка за справянето с проблема е именно инвестирането в енергийна ефективност като това ще доведе до намаляване на енергийната консумация, а оттам и до по-ниски разходи за енергия.

Жечо Станков представи пред участниците пакета „Чиста енергия“ на ЕС, както и предстоящите възможности за финансиране по линия на енергийната ефективност в новия етап на Механизма за финансиране на ЕИП (т.нар. Норвежка програма). Бяха представени новите 5 приоритетни области, сред които за първи път ще има компонент, посветен на почти нулевоенергийните сгради – стандартът, който публичните власти ще са задължени да следват след края на 2018 г. Заместник-министър Станков в сътрудничество с ЕкоЕнергия обяви и следващото събитие, организирано в подкрепа на местните власти, което ще се състои 20-22.06 в Бургас, с акцент върху приоритет №3 на Механизма за финансиране на ЕИП – сгради с близко до нулево потребение на енергия.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради също влезе във фокуса на събитието като инструмент на местните власти в отговор на предизвикателствата на енергийната бедност. Между участниците бяха обсъдени възможностите за продължаване на програмата като промяна в курса на поведението на обитателите и увеличаването на самоучастието им като опция за бъдещото ? продължение.

През двата дни на конференцията бяха организирани специализирани панелни дискусии по темите за енергийната бедност и качеството на атмосферния въздух. Първата панелна дискусия, засягаща енергийната бедност, постави началото на задълбочен диалог, чиято цел е да търси ясна дефиниция за бедните в енергийно отношение. Липсата на достатъчни данни в тази насока се оказва сериозна пречка пред опита за извеждане на точна дефиниция, което дава основание диалогът да се задълбочи.
Вторият ден на конференцията премина в обсъждане на инструментите за подобряване на чистотата на атмосферния въздух. Енергийната ефективност в сградите отново бе разпозната като най-устойчивото решение, сред стотиците други мерки, които са приложими. Специално внимание бе обърнато и на качеството на въздуха в помещенията, където всъщност прекарваме повече от 90% от времето си – и която всъщност представлява много по-сериозен здравословен проблем. Сред лекторите бяха Йоана Христова, зам.-кмет на София, Руска Бояджиева, зам.-кмет на Бургас, Иван Велков, зам.-председател на СОС, Юлиан Попов, бивш министър на околната среда и водите и представител на Европейския институт за сградните характеристики, представители на екоорганизации, медицински лица и др.

В конференцията взеха участие още представители на новооснованата Европейска обсерватория за енергийна бедност, Офиса на Споразумението на кметовете, Министерски съвет, Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), АУЕР, ФЕЕВИ, НСОРБ, кметове, заместник-кметове, общински специалисти от 20 български общини, представители на академичните среди и бизнеса.

Материалите от конференцията са достъпни на сайта на ЕкоЕнергия на адрес: www.ecoenergy-bg.net, както и в страницата на мрежата във Фейсбук.

„Енергийната бедност е един от най-значимите и силни социални проблеми. Решение може да се намери  чрез енергийна ефективност и особено прилагането й в градска среда. Механизмите за финансиране на енергийната бедност трябва да са насочени към местните власти.“ Това отбеляза кметът на Габрово и председател на Управителния съвет на „ЕкоЕнергия“ Таня Христова по време на участието си в ХХ юбилейна конференция на общинската мрежа под надслов „Борбата с енергийната бедност: усъвършенствани политики за енергийна ефективност със засилено участие на местните власти“. По думите й местните власти могат да прилагат механизми, които дават възможност за изпълнение на енергийни програми в сградите, а също така да влияят върху поведението на гражданите. Необходимо е да се обърне внимание за изграждане на достатъчно силен и устойчив административен и професионален капацитет, както и провеждане на дългосрочни комуникационни кампании, които включват всички заинтересовани страни. Таня Христова подчерта тезата на „ЕкоЕнергия“, че енергийната ефективност е най-устойчивото решение за енергийната бедност. „В дългосрочен план тези мерки не само ще намалят потреблението на твърди горива, а и ще направят достъпа до алтернативни начини за отопление възможен, ще подобрят качеството на градската среда и комфорта на обитаване в домовете ни. Важен е принципът, че във всяка мярка за енергийна ефективност има икономическа логика, в която направената инвестиция днес ще се отплати в бъдеще чрез генерираните икономии.“, каза кметът.