Новини

Новата жилищна стратегия и бъдещето на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради представи зам.-министър Крумова на конференция за енергийна ефективност в Габрово

01.05.2018,
„С новата жилищна стратегия на България ще бъде създаден устойчив механизъм за управление и поддържане на жилищния фонд в страната. Предвиждат се и механизми за подпомагане на уязвимите социални групи и осигуряване на повече финансово достъпни жилища за българските граждани. Ще се създаде балансиран жилищен пазар, който ще отговаря адекватно на нуждите на гражданите и общините в страната“. Това обяви днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, която участва във форум за енергийна  ефективност в град Габрово.

Двудневната конференция под надслов „Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини“ се организира от общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия и е част от серия тематични събития във връзка с българското председателство на Европейския съюз. Сред основните обсъждани теми на форума са обновяването на сградния фонд, инструментите за градско развитие, общинското енергийно планиране и технологичните иновации в жилищния сектор.

Крумова отбеляза, че постигането на устойчив жилищен сектор е стратегическата цел на изготвяната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството нова жилищна стратегия. Ще бъде изготвена техническа паспортизация на всички сгради в страната, за да бъде ясно състоянието на жилищния фонд и какви бъдещи мерки да бъдат предприети във връзка с неговото развитие. Приоритизиране на инвестирането на публичните средства, данъчни промени, създаване на фонд с устойчиви и предвидими източници за подпомагане гражданите и общините, както и изграждане на информационна система с данни за жилищата в България са сред предвидените в стратегията приоритети.

„Ползите от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са видими“, отбеляза Крумова. „Съществен е приносът при намаляване вредните парникови емисии, до 60% са намалени разходите за отопление на вече санираните жилища. Затова и дългосрочната визия е ключова при продължаването на Програмата“, каза още регионалният заместник-министър.

Крумова увери, че Програмата ще продължи, като една от идеите е  включването със съфинансиране от собствениците при обновителните дейности. „Така ще се повиши ангажираността на гражданите към поддръжката на сградния фонд“, допълни тя. „Амбицията ни е да санираме всички жилища, които се нуждаят от обновяване. Това са близо 42 хил. жилищни сгради“, коментира още заместник-министър Крумова.

Тя отбеляза, че на европейско ниво все повече се търси високият енергиен клас на сградите, ниско потребление и намалени емисии. „Това са и целите и задачите, които си поставяме в продължаването на Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, допълни Крумова. Дългосрочен хоризонт от поне 25 години, включване на възобновяеми енергийни източници и адекватен мониторингов механизъм са сред приоритетите при продължаването на Програмата. „Ролята на общините в бъдещото й управление е важна, те трябва да бъдат активни и ангажирани участници“, изтъкна Крумова.

Новата жилищна стратегия ще бъде поставена на широко обществено обсъждане през май.


Източник: МРРБ