Новини

Почти нулевоенергийните сгради: решението на ребуса е в нашите ръце

26.06.2018,
На 20-21 юни в изложбен център Флора – Бургас се проведе най-мащабното събитие в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС, посветено на енергийната ефективност в сградите - конференцията По пътя към почти нулевоенергийните сгради, със специален акцент върху възможностите за общините за финансиране и изпълнение на такива проекти. Събитието, подкрепено от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия, си постави амбициозната цел да представи националното законодателство и норми, европейския опит, предизвикателствата в България и възможностите за подготовка на общински проекти, логично използва като водещ аргумент новите амбициозни цели на ЕС за енергийна ефективност до 2030 г., споразумението за които бе постигнато точно в деня преди конференцията. Лично заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, който бе в основата на това споразумение, представи за пръв път постигнатото, като разбира се обвърза европейските цели с перспективите за тяхното изпълнение в България и възможностите, които се откриват пред българските общини и бизнес.

10 млн. евро за проекти за почти нулево енергийни сгради в българските общини

Една от тези възможности вече е факт: по време на конференцията бе официално подписано споразумението за изпълнение на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“  разполага с финансов ресурс от близо 33 млн. евро, от които 28 млн. евро са безвъзмездна помощ. Това е двойно увеличение на средствата спрямо предишния програмен период, когато бюджетът беше в размер на 15.6 млн. евро. За проекти за почти нулево енергийни сгради ресурсът е 10,7 млн. евро, като грантовият компонент в този пилотен приоритет на програмата в 100%. В предложенията може да се използва и собствено финансиране, което ще е задължително в случай на надхвърляне на максималната стойност на гранта – 1,2 млн. евро.

Почти нулево енергийната сграда: качеството в проектирането и строителството означава висок стандарт на обитаване

Разнообразни тематични сесии с участието на авторитетни български и международни лектори и интерактивни формати, които допринесоха за реалния обмен на идеи и възможности за съвместни дейности, изведоха основното послание от конференцията: енергийно ефективите сгради за преди всичко качествени, здравословно и комфортно за обитаване сгради. Имаме всички необходими условия те да се случват на пазарен принцип – знания, материали и технологии, доказана икономическа ефективност в жизнения цикъл, финансови инструменти; появяват се и първите успешни пилотни проекти. Необходимо е обаче да се обединят усилията на всички заинтересовани страни в две посоки: стимулиране на пазара чрез разясняване на ползите и предимствата от почти нулевоенергийните сгради и подобряване на капацитета в строителния сектор, тъй като този тип сгради изискват качествено нов подход към проектирането и изпълнението и многократно засилено внимание към детайлите.

Сред лекторите, които взеха участие в събитието, бяха Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката, арх. Здравко Генчев и Драгомир Цанев (ЕнЕфект), проф. Никола Калоянов (ТУ-София), Маартен де Грооте (Европейски институт за сградните характеристики), Франческо Неси, (ZEPHIR,Италия), Стефан Паланцас (HPHI, Гърция) и др. Разбира се, активно участие взеха основните професионални камари и асоциации – БАИС, КАБ, КСБ, КИИП, Асоциация Фасаден инженеринг, които обсъдиха предизвикателствата пред сектора при изпълнението на проекти за почти нулево енергийни сгради и идентифицираха потенциалните мерки за стимулиране на пазара и контрол върху качеството на изпълнението. Специален акцент бе проведеното изложение за строителни фирми, производители и дистрибутори, които представиха най-новите технологични и проектантски решения за почти нулево енергийни и пасивни сгради. Като част от съпътстващата програма на 22-и юни бе проведено обучение за общински експерти, проектанти и строителни специалисти.

Събитието бе организирано от Министерството на енергетиката с подкрепата на EEA Grants, Община Бургас, Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и фондация „Визия за научен и технологичен растеж“.