Новини

БАИС, ЕнЕфект и Община Добрич с успешно обучение по енергийна ефективност

08.06.2018,
На 06.06.2018 г. Българска асоциация за изолации в строителството /БАИС/, Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и Община град Добрич проведоха съвместно обучение на тема Енергийно ефективно обновяване на сградния фонд – добри практики и професионални умения“. Събитието бе част от Европейската седмица на устойчивата енергия и се осъществи с финансовата подкрепа на Ксела България ЕООД.

В обучението се включиха експерти по енергийна ефективност от общинската администрация и частния сектор, както и архитекти, проектанти и надзорници.

Първата част на събитието бе представена от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия и се фокусира върху последните промени и тенденции в европейските политики по отношение на енергийната ефективност в сградите и влиянието им върху дейността на местните власти. Беше обърнато внимание на законодателния пакет „Чиста енергия за всички европейци“, в който обновяването на сградния фонд има водеща роля. В контекста на променящите се условия на финансиране от ЕС бе разгледано общинското енергийно планиране като инструмент за привличане на инвестиции в проекти за енергийна ефективност. Специален акцент в програмата бе представянето на добри практики и често допускани грешки при енергийните обследвания на сградите, които са основата на качествените и успешни проекти за енергийно ефективно сградно обновяване. Като лектори в тази част на обучението се включиха д-р Мария Манолова, ЕкоЕнергия, д-р арх. Здравко Генчев, ЕнЕфект и инж. Станислав Андреев, ЕнЕфект.

БАИС проведе обучителен курс на тема „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради – средство за улеснение на проектирането и контрола в строителния процес“ по време ва втората част на събитието. Основи акценти на курса бяха представянето на „Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради” и употребата му в процеса по проектиране, контрол на проекта, изпълнение и приемане на ограждащите конструкции, като специално внимание бе обърнато на нормативната база и на изискванията към противопожарната защита. Обучението бе водено в частта хидроизолации от инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС, а в частта топлоизолации и противопожарна защита от инж. Васил Манолов, продуктов мениджър в Ксела България ЕООД. Участниците в обучението получиха от БАИС сертификати за преминат курс на обучение.

По време на анкетно проучване присъствалите на събитието изразиха високата си удовлетвореност от организацията и приложимостта на представената информация в работата им. Следните теми, засегнати в обучението, бяха посочени като основни за ежедневната им дейност: често срещани проблеми при енергийно обследване, нормативна база, технологии за полагане на хидро и топлоизолации, допускани грешки при поставяне на изолации и ремонт на покриви. Участниците в събитието препоръчаха в бъдеще обученията да се фокусират върху следната проблематика: добри практики в областта на изолациите в страната и чужбина, зелени сгради и покриви, шумоизолация на ограждащите елементи и екологично влияние на различните материали и системи.

Източник: БАИС