Новини

Мерки за енергийна ефективност намаляват потреблението на енергия в хотелите с над 10%

16.07.2018,
Прилагането на мерки за енергийна ефективност в туризма може да доведе до намаляване на потреблението на енергия в хотелските вериги с над 10%. Това показва практиката на Marriott International и Accor Hotels, които прилагат мерките за енергийна ефективност, предложени от Veolia, съобщават от компанията.

Инвестициите в енергийната ефективност на хотели, курорти, комплекси и други по-големи сгради е фактор за дългосрочни приходи и пестене на ресурси за самите тях. Според френския експерт Жан-Пол Оше, председател на Местната агенция по енергия в Южен Бретан, всички по-големи консуматори на енергия ще постигнат конкурентно предимство в сектора, чрез оптимизация на техническите, икономическите и екологичните показатели на сградите и съоръженията.

„Хотелите и като цяло курортните комплекси са едни от големите потребители на енергия и вода, и имат значителни разходи, при предоставянето на качествени услуги на своите посетители. Затова ние насочваме усилията си в предоставяне на услуги за намаляването на екологичния отпечатък и постигането на устойчивост в управлението на оперативните разходи за енергия и вода на такъв тип обекти навсякъде по света“, каза Франсоа Деберг oт Veolia в България.

Световни хотелски вериги, като Marriott International и Accor Hotels, вече са поели сериозен ангажимент за устойчиво развитие и успяват да достигнат успешно поставените си цели. В следствие на прилагането на мерките за енергийна ефективност, предложени от Veolia те са намалили потреблението на енергия с над 10%, получили са положителни оценки и сертификати за енергийната ефективност на хотелите си, както и са редуцирали количеството на въглеродния диоксид, изпускан в атмосферата. Резултатите рефлектират и върху подобряване на комфорта и сигурността на гостите на хотелите.
 
„Щастливи сме от факта, че Veolia Energy, с времето се доказа като световен лидер на енергийния пазар. Компанията успява да синхронизира предлаганите си услуги с най-новите тенденции, които да бъдат полезни за постигане на целите на своите клиенти. Иновативното решение за непрекъснат мониторинг, контрол и оптимизиране на ефективността на ресурсите, допринася за промяна в поведението на потребителите, оптимизиране на ефективността на системите, прозрачност на използваната енергия и подобряване на качеството на сградите. Резултатите от ефективността му са доказателство за рентабилност и качество при прилагането на подобни решения навсякъде по света“, сподели Павел Мариников, Директор Иновации и Бизнес развитие на Veolia Energy в България.

„Създаването на кръгови стратегии за ресурси чрез иновативни решения за рециклиране и възобновяеми енергийни източници е мисия на нашето дружество, към която се стремим и в близкото бъдеще“, продължи той.

Изт.: Publics