Новини

Отпускат нови 59 млн. евро за проекти по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“

08.10.2018,
image/jpeg

Отпускат нови 59 млн. евро за проекти по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Средствата са осигурени в рамките на третата покана за набиране на проектни предложения на програмата, която предстои да се обяви след съгласуване с ЕК. За тази цел Съвместният секретариат на Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва информационна кампания за потенциални бенефициенти. Финансирането ще се отпуска за проекти в областта на опазването на околната среда, екологични мрежи и коридори, подобряване на транснационалното управление на водните ресурси и превенция на риска, подобряване на енергийната сигурност и енергийната ефективност и др.

Кандидатстването ще се състои от два етапа – подаване на Заявление за интерес и подаване на Формуляр за кандидатстване от одобрените на първия етап кандидати. Поканата ще бъде напълно отворена след одобрение от Европейската комисия.
Съвместният секретариат на програмата ще подпомага кандидатите при подготовка на проектните предложения чрез предоставянето на консултации в двустранни срещи и по телефона. За сведение на потенциалните кандидати на страницата на програмата са публикувани документите за кандидатстване, формуляр за консултация с кандидатите, информация за предстоящи събития, свързани с поканата и платформа за търсене на партньори.

В рамките на първата покана за представяне на предложения бяха подадени 576 изявления за интерес, като от тях  бяха одобрени и финансирани 54 проекта. Втората покана за представяне на предложения бе отворена през пролетта на миналата година. Бяха подадени 119 предложения, като от тях  22 проекта бяха одобрени.

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“ е финансов инструмент за насърчаване и иницииране на проектни идеи свързани с преодоляване на общите предизвикателства и нужди в специфични направления, които да постигнат реална полза за хората и да изградят ефективни връзки между властите и организациите в Дунавския регион. Тя обхваща територията на 9 държави-членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и 3 държави кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора. Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска, Одеска и Черновицка област) също могат да участват в програмата с финансиране от страна на Европейския инструмент за съседство.

Общият размер на средствата възлиза на 263 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране.

Източник: МРРБ