Новини

Национална среща по проект Fit-to-NZEB за развитие на знания и умения за енергийно ефективно обновяване на сградния фонд

18.04.2019,
image/jpegНа 16-и април в Интер Ескпо Център в София, в рамките на XV Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа 2019, се проведе последната национална среща по проект Fit-to-NZEB, разработващ учебни програми за развитие на професионални знания и умения за енергийно ефективно обновяване на сградния фонд за всички нива на образователната система в 8 европейски държави, сред които и България. Семинарът се фокусира върху нормативните изисквания, често допусканите грешки, съвременните тенденции и очакваните ползи за крайните потребители при енергийно ефективните сградни обновявания. Като беше акцентирано върху очакваните схеми за финансиране, съществуващите възможностите и често допусканите грешки при енергийните обследвания и проектирането.

Както се очаква от събитията на Секретариата на ЕкоЕнергия, и това бе сцена за няколко значими новини. Представителите на Фонд за устойчиви градове обявиха очаквания старт през юни на новата кредитна линия за обновявания на еднофамилни сгради в София и южна България по Фонд градско развитие, която ЕнЕфект ще помогне с пилотни обследвания (част от 20-те безплатни пилотни обследвания за еднофамилни сгради по проект iBROAD (www.ibroad-project.eu), от можете да се възползвате и Вие!). От УАСГ научихме, че вече име обявена държавна поръчка за магистърска програма "Енергийна ефективност в строителството", което ще намали в пъти разходите за бъдещите студенти. В тази програма ЕнЕфект ще помогне с проектите Fit-to-NZEB и CraftEdu.

В края на семинара бяха представени съвременните изисквания за повишаване на квалификацията на изпълнителските кадри, като бе проведена демонстрация на работа с иновативни материали и изделия за постигане на оптимална енергийна ефективност на фирма Soudal. За първи път беше тествано и „Леденото предизвикателство“: ледени кубове бяха поставени в две различни конструкции – добре изолирана и неизолирана, с цел демонстрация на ефекта от подобрената сградна обвивка. За позналите температурата в края на семинара имаше и награди, а в реален размер експериментът ще бъде представен по време на втората национална конференция „Почти нулево-енергийни сгради“ в Бургас на 30 май - 1 юни тази година (www.nationalnzebconference.com).

Очакваме Ви!