Новини

Нов проект на ЕнЕфект

16.05.2019,
image/jpeg

Започна новия ни проект по програмата Хоризонт 2020 SMARTER Finance for families. Проектът цели насърчаването изграждането на жилищни сгради с много високо ниво на енергийна ефективност чрез прилагане на схемата „Green Homes & Mortgage”, която се прилага успешно в някои европейски страни, включително Румъния. Прилага се сертификационна схема „Зелени домове” за оценка и удостоверяване на най-ефективните жилищни проекти, включващи принципите на устойчивото строителство. Доказано по-ниските разходи за експлоатация на жилищата намалява финансовия риск за търговските банки партниращи на програмата, което е предпоставка да предоставят по-добри кредитни условия.

Повече информация можете да намерите тук.