Новини

Приключи първият подготвителен етап по проект „Нашите сгради“

28.06.2019,

image/jpeg

На 21 юни приключи подготвителният етап на изготвяне на стратегии за обновяване на публичните сгради до 2030 г. на участващите в проекта "Нашите сгради" общини - Смядово, Лясковец, Берковица, Етрополе и Кула.

Проектът ще спомогне за приемането на пет нови плана за обновяване на общинския сграден фонд и организирането на десет събития в малки и средни български общини, които да обяснят ползата от енергийна ефективност на сградите на гражданите, да изведат на преден план усилията на общинските власти, и най-важното – да направят местните общности съпричастни на усилията за обновяване на сградния фонд.

Подготвителният етап включи дейности по събиране на данните, извършване на първоначалните анализи, определяне на обхвата, приоритетите и целите на общинските стратегии. Бяха проведени срещи и дискусии с общинските специалисти и граждани във всички общини, които са част от проекта.

Проектът продължава в следващия си етап, в който ще бъдат изготвени проекти на стратегиите и последващи обсъждания.


image/jpeg