Новини

Декларация относно Интегрирания план за енергия и климат на България до 2030 г.

19.06.2019,

По време на Общото събрание на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, което се проведе на 23 април в Габрово, беше обсъдено декларирането на обща позиция от гледна точка на участващите в конференцията местните власти за дългосрочната устойчивост на Интегрирания план за енергия и климат на България до 2030 г. от членовете на Мрежата. Декларацията беше официално приета по време на Втората национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“, която се проведе в Бургас между 30 юни и 1-ви юли, а значителна част от текущите препоръки на ЕК бяха отразени и в нея.

Може да я откриете  ТУК.