Новини

Модел за разработване на дългосрочни национални стратегии за сградно обновяване е достъпен на сайта на ЦЕЕ ЕнЕфект

24.09.2019,
image/jpegЦелта на този модел е да подпомогне националните правителства в разработването и утвърждаването на дългосрочните стратегии за обновяване, съобразно действащите към момента законодателни разпоредби и новите изисквания на Регламента за управление на енергийния съюз, които предполагат приемане на Национални дългосрочни стратегии за обновяване на сградния фонд с краен срок март 2020 г. Моделът допълва документа „Национални планове за енергията и климата и стратегии за обновяване на сградния фонд – Насоки за публични органи на властта” (EPBD Guidance for Public Officers), който излага подробно процеса на утвърждаването на стратегии за обновяване, като включва и задължителните изисквания за обществени консултации.

Успехът на националните стратегии за обновяване зависи пряко от и е невъзможен без ангажирането на регионалните и местните власти като активни участници, тъй като от тях ще се изисква да разработят и прилагат подробни планове за действие с цел изпълнение на националните планове. Тези планове осигуряват възможността политиките и мерките да се адаптират така, че да са насочени към решаване на проблемите, характерни за съответния регион. Изисква се националните стратегии за обновяване да се развиват с течение на времето (чрез двугодишни доклади за напредъка на изпълнението и адаптирани/нови стратегии на всеки пет години), като се вземат предвид новите стратегии на местно и регионално равнище.

Този модел е разработен по проект „Нашите сгради - Ускоряване на действията по обновяване на сградния фонд за напредък в областта на опазването на климата и укрепване на гражданското общество в Румъния и България.“, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското Федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (BMU). Проектът се изпълнява от консорциум, в който участват Европейския институт за сградни характеристики (BPIE), Енергийни градове – Румъния и Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. Конкурсът EUKI за идеи за проекти се осъществява от германския Институт за международно сътрудничество (GIZ). Основна цел на EUKI е да насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС), с цел намаляване на емисиите на парникови газове.

Модел за разработване на дългосрочни национални стратегии за обновяване

Национални планове за енергията и климата и стратегии за обновяване на сградния фонд - насоки за публичните власти


За повече информация: www.eneffect.bg