Новини

Удължава се срокът по процедурата за рехабилитация на улично осветление

23.01.2020,
image/jpeg

Министерството на енергетиката, в качеството си на програмен оператор по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., удължава сроковете по процедура "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините". Доклади от обследване за енергийна ефективност ще се приемат в Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) до 17:00 часа на 7 февруари 2020 г. Крайният срок за подаване на проектни предложения от кандидатите става 16:30 часа на 20 март 2020 г.

Всички кандидати, подали доклади от обследване за енергийна ефективност в АУЕР до 23 януари 2020 г., могат да ревизират подадените от тях документи в удължения срок.

Промяната на сроковете е съгласувана с офиса на финансовия механизъм в Брюксел. Тя има за цел да осигури възможност на максимален брой участници да се възползват от финансирането по процедурата

Промяна в насоките за кандидатстване.pdf

Източник: www.eeagrants.bg