Новини

Откриване на програмата „Зелен дом & Зелена ипотека“ в България

24.02.2020,
В партньорство с участниците в международния проект SMARTER Finance for Families, ЕнЕфект разработи надеждна и изгодна доброволна сертификационна схема за проекти за изграждане или обновяване на жилищни сгради, при които са приложени устойчиви принципи за проектиране и строителство. Прилагането на схемата носи значителни взаимни ползи за купувачите на имоти, строителните предприемачи и финансиращите институции, като очакванията са реалното внедряване на българския пазар да повтори забележителния успех на пилотното приложение в Румъния и значително да увеличи търсенето на модерни, качествени, здравословни и  енергийноефективни сгради.

Новата сертификационна схема оценява дали и до каква степен в проекта са приложени високи критерии за енергийна ефективност, опазване на околната среда, здравословни условия и комфорт. Критериите са внимателно подбрани и съобразени с българските условия и с всички изисквания на националната нормативна уредба. Сградите, които покриват необходимия минимум от съответните критерии получават сертификат „Зелен дом“. За всяка сграда се определят точните месечни разходи за енергия в жилището, които се записват в сертификата.

ЕнЕфект предлага на финансовите институции в България, които подкрепят устойчивите принципи на сградно строителство да станат партньори в програмата „Зелена ипотека“. Чрез нея купувачите или собствениците на жилища в сгради, които са получили сертификат „Зелен дом“, може да получат преференциални кредитни условия, ако отговарят и на условията на банките партньори. Отстъпката по кредитните условия се основава на гарантираните значително по-ниски месечни енергийни разходи на собственика на жилището, което води до увеличаване на неговите разполагаеми месечни средства. По-ниските месечни енергийни разходи и по-ниската месечна вноска по заема формират по-ниската „месечна цена на собственост на жилището“, с което неговото закупуване или обновяване става финансово по-изгодно за собственика, въпреки по-високата му първоначална цена.

Първите два проекта за строителство или енергийно обновяване на жилищни сгради в България, чиито инвеститори/разработчици желаят да сертифицират своите сгради като „Зелен дом“ ще имат възможността да се възползват от безплатните услуги на ЕнЕфект. За купувачите на жилища в техните сгради може да се предложи програмата „Зелена ипотека“, ако междувременно бъде договорено партньорство с търговска банка.

Паралелно с дейностите в България, от февруари 2020 г. стартират пилотните фази на изпълнение на програмата „Зелен дом & Зелена ипотека“ в още 11 европейски държави, сред които Босна и Херцеговина, Грузия, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, Румъния, Словакия, Турция, Украйна и Чехия.

Повече информация за българската програма, предназначена за инвеститори и предприемачи:

линк към наръчника

Повече информация за българската програма, предназначена за финансови институции:

линк към наръчника

Повече информация за българската програма, предназначена за купувачи или собственици на жилища:

линк към брошурата

Партньорите в проекта SMARTER Finance for Families изготвиха международна програма, предназначена за фирмите предлагащи „зелени“ решения за сгради. Повече информация за нея може да намерите в специалната брошура на английски език:

линк към брошурата


image/jpeg


Проектът SMARTER Finance for Families е финалист в конкурса за наградите на Европейската седмица на устойчивата енергия. Повече информация тук - https://eusew.eu/awards/smarter-finance-families


image/jpegПроектът е финансиран от Програмата за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020" на Европейския съюз съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ No 847141