Новини

Семинари за енергийна ефективност в сградния сектор

25.03.2020,
image/jpeg

В София бе даден старт на поредица от семинари, посветени на възможностите за финансиране и повишаване качеството на обновяването на публичните и частните сгради

В началото на този месец успешно стартира поредица от семинари, насочени към финансовите и качествени аспекти на проектите по обновяване на сградния фонд. Първият от тях бе организиран от Еконолер и Черноморския изследователски енергиен център, с подкрепата на сп. Ютилитис и Алианса за енергийна ефективност, и бе озаглавен  "Условия за постигане на мащаб – финансиране и осигуряване на качество на проекти за енергийна ефективност в сградния сектор". Семинарът се проведе в рамките на проектите FinEERGo-Dom и QualitEE, финансирани по програма Хоризонт 2020 на ЕС. Първият модул от лекции имаше за цел да разясни механизма на FinEERGo-Dom, базиран на опита на латвийския финансов инструмент за енергийна ефективност, успешно прилаган и впечатляващ със своите резултати в Латвия.

Стана ясно, че финансовата схема обхваща пазарите на Полша, Словакия, Румъния, България и Австрия, което позволява и постигане на мащабни ефекти. Бе предоставена подробна информация за отделните видове финансови и правни отношения между основните участници – ЕСКО компании, финансови институции, енергийни консултанти и собственици на сгради. Онлайн платформата SHAREX, която позволява прозрачност и ефективно взаимодействие между всички заинтересовани страни, предизвика голям интерес. Краят на модула бе даден с представяне на технико-икономическите показатели на 10 латвийски примера, които бяха анализирани и спрямо практиката в България.

Втората част на семинара бе посветена на възможностите за осигуряване качеството на енергийно-ефективните услуги – предпоставка за по-високо доверие от страна на клиентите и за разширяването на пазара на тези услуги. Представени бяха видовете и характеристиките на енергийно-ефективните услуги, както и резултатите от скорошното проучване на пазарите в ЕС и страната ни, направено по проекта QualitEE. Бяха разяснени техническите и финансовите критерии за качество на услугите, както и добри практики на схеми - бизнес модели, за прилагането на критериите в различни европейски страни, включително България. Обсъждането бе насочено предимно към възможностите за повишаване качеството на услугите в страната ни, като например доразвиване на Професионалния кодекс за договори с гарантиран резултат и изготвяне на модели на тръжни досиета и договори за публичния сектор.

Следващите издания през годината ще бъдат проведени в онлайн формат или, при възможност - на място, за което всички заинтересовани страни ще бъдат уведомени през нашите официални интернет страници и канали в социалните мрежи.

Източник: Publics.bg