Новини

Наръчник за разработване на общински стратегии за сградно обновяване

27.02.2020,
В рамките на проект "Нашите сгради" BPIE, румънската общинска мрежа OER и ЕнЕфект публикуваха наръчник за разработване на общински стратегии за сградно обновяване. Документът е съгласуван със структурата на предварителната версия на националната стратегия за сградно обновяване и може да се използва от местните власти както за разработване на планове за енергийна ефективност според законовите им задължения, така и за подготовка на плановете относно сградния сектор в рамките на Плановете за действие за устойчива енергия и климат по Споразумението на кметовете. До края на май 2020 г. документът ще бъде преведен и адаптиран към българските условия.