Новини

Светът може да има нулевовъглеродна енергийна система до 2050 г.

22.04.2020,
image/jpeg

Точно сега правителствата по света могат да очертаят пътя към една напълно декарбонизирана енергийна система и тя да стане факт до средата на века. Това е шанс да се съживят икономиките, засегнати от коронавируса. Нужно е да се подготвят пакети от мерки за стимулиране на чистите енергийни технологии.

В момента повечето правителства въвеждат мащабни пакети от стимули, за да потушат икономическия шок от коронавируса. Все по-често се чуват гласове, призоваващи за „зелено възстановяване“ от кризата. Група от 180 европейски политици, компании, депутати и инициативи миналата седмица призова ЕС да обедини мерките си за икономическо спасяване с тези за опазване на климата.

В своята първи годишен обзор за възобновяемите енергийни източници по света Международната агенция за възобновяема енергия IRENA заяви, че изборите на правителствата ще помогнат да се реши дали пандемията ще доведе до забавяне или до ускоряване на прехода към нисковъглеродна икономика. „Правителствата нямат всички необходими пари. Така че те трябва да изберат приоритети“, заяви генералният директор на IRENA Франческо Ла Камера пред Ройтерс. „Въпросът е на какво ще дадат приоритет. И ние демонстрирахме, че възобновяемите енергийни източници са най-добрият начин за създаване на работни места, най-добрият начин за въздействие върху БВП”.

Правителствата имат широк спектър от възможности за насърчаване на възобновяемите енергийни източници, според Ла Камера. Те варират от данъчни кредити за потребителите, които купуват слънчеви панели за домовете си, до публични инвестиции за подобряване на взаимосвързаността между националните електропреносните мрежи или препроектиране на мрежите, за да се справят с по-големия дял на възобновяемата енергия.

На фона на настоящите правителствени политики, светът е на път да инвестира 95 трилиона долара в периода 2016-2050 г. в енергийни системи. Това би оставило емисиите на въглероден диоксид на приблизително същото ниво, на което са днес. По този начин няма как да бъдат постигнати „температурните цели“ на Парижкото споразумение от 2015 г. за предотвратяване на катастрофалните промени в климата.

Ако националните политики сега отключат 110 трилиона долара инвестиции за същия период, до 2050 г. те ще намалят вредните емисии на енергийния сектор с до 70% под днешните нива. Подобно ниво на инвестиции би довело до растеж на глобалния БВП с 2,4% повече в сравнение с настоящите планове и четири пъти повече работни места в сектора на възобновяемите енергийни източници. По този начин ще се компенсира загубата на работни места в сферата на изкопаемите горива, а и други индустрии.
За да може светът да постигне изцяло декарбонизирана енергийна система до средата на века ще са необходими инвестиции от 130 трилиона долара. Инвестициите трябва да се съсредоточат върху възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и електрификацията, казва IRENA.

Според агенцията, всеки 1 долар, изразходван за енергийния преход, ще доведе до възвръщаемост от $ 3-8: чрез намаляване на разходите, свързани с щети, породени от изменението на климата и смъртоносните последици от замърсяването на въздуха върху здравето.

Източник: Greentech.bg