Новини

ЕкоЕнергия организира XXII-та си ежегодна конференция

02.11.2020,

XXII-та ежегодна конференция на ЕкоЕнергия се организира присъствено до 30 души в гр. Габрово и с излъчване онлайн 

В периода 12-13 ноември в гр. Габрово и онлайн ще се състои XXII ежегодна конференция на ЕкоЕнергия „Зелената сделка и Обновителната вълна: политики, финансови механизми и техническа помощ за местните власти“. Събитието ще се фокусира върху възможностите за провеждане на целенасочени политики в подкрепа на обновяването на сградния фонд в светлината на посочените инициативи на ЕК и наскоро анонсирания План за възстановяване и устойчивост на България, като водещата тема ще е ролята на местните власти за успешната реализация на тези политики на национално равнище. Наред с тях ще бъдат представени предстоящите проекти за общински енергиен мениджмънт, общинско планиране, енергийната бедност, финансиране и нови дейности за обучение в сферата на ЕЕ. Водещ лектор ще е заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков, а за участие за поканени представители на АУЕР, НСОРБ, КСБ, ФЕЕВИ, НДЕФ и др. Програмата на събитието можете да намерите на сайта на ЕкоЕнергия, а регистрационната форма е отворена на https://forms.gle/4DboRzoKzxutAzxu9. 

Допълнителна сесия: Подкрепа за внедряване на системи за енергиен мениджмънт

В рамките на конференцията (на 13-ти ноември от 11:30 до 13:00 ч.) Националния Доверителен Екофонд съвместно с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия организират информационен семинар „Общински енергиен мениджмънт: ползи, добри практики и възможности за внедряване в българските общини“. Освен присъствено ще бъде предоставена възможност за дистанционно участие. 

Основният акцент на семинара ще бъде анонсирането на възможностите и критериите за внедряване на системи за енергиен мениджмънт в български общини с подкрепата на проект MEMS, изпълняван от НДЕФ и ЕнЕфект по линия на Европейската климатична инициатива (EUKI). Проектът има за цел да осигури необходимите условия за стабилен преход от финансиране, базирано на безвъзмездни средства, към устойчиви механизми за финансиране, основани на реално генерирани енергийни спестявания. В допълнение, по време на семинара ще бъдат представени добрите практики в областта на общинския енергиен мениджмънт и ролята му при привличане на финансиране от публични и частни източници, както и новата общинска енергийна информационна система, достъпна онлайн за представителите на българските общини, участващи в проекта. 

Съгласно изискването за спазване на противоепидемичните мерки, броят на присъстващите е ограничен до 30 души с дистанция от 2 м между тях. Освен присъствено, за участниците е осигурено и директното излъчване в платформата Зуум, чрез която ще могат да бъдат задавани въпроси. Линк за достъп до платформата ще бъде получен на посочения от участниците имейл след регистрация на адрес: https://forms.gle/9qhJ2VvgWt5AUzN97

Конференцията се провежда с подкрепата на проект „Нашите сгради“ (“Our Buildings”) на Европейската климатична инициатива (EUKI) и разбира се, ще представи последните резултати от дейностите в общини-членове на ЕкоЕнергия. В допълнение, ще бъдат анонсирани и възможности за мониторинг на потреблението и  подкрепа на обновяването на жилищни сгради по проектите EnergyMeasures and ComAct по програма Хоризонт 2020, посветени на борбата с енергийната бедност. 

Повече информация, регистрация и предварителната програма може да намерите ТУК