Новини

02.03.2021,

Обновяване на публичните сгради до енергиен клас а според изискванията на Плана за възстановяване и устойчивост: Какво трябва да знаем?

Уебинар на ЕнЕфект и ОМЕЕ ЕкоЕнергия

На 26 февруари се проведе онлайн семинар, организиран ЕнЕфект и ЕкоЕнергия с подкрепата на проект OurBuildings, по програма EUKI  на Федералното министерство на околната среда на Федерална република Германия. 

Целта на събитието бе да запознае заинтересованите страни с основни аспекти, свързани с обновяването на публични сгради, предвидени в Плана за устойчивост и възстановяване, а темите на фокус бяха планиране, енергиен мениджмънт, сертифициране, механизми за финансиране и обзор на новаторски инструменти в подкрепа на проектите за обновяване на сградния сектор.

Събитието започна с коментар върху нови елементи от Плана за възстановяване и устойчивост, свързани с условията на финансиране на проекти за обновяване на публични сгради. Последва преглед на наличните планове за обновяване на публични сгради и проекти за постигане на енергиен клас А, разработени от ЕнЕфект, като част от проекта OurBuildings. На фокус бяха плановете на Берковица, Етрополе, Кула, Лясковец и Смядово с изводи и препоръки за последващи стъпки. В следващата тема експерт от ЕнЕфект представи ключови стъпки в изпълнението и резултати от всеки от петте пилотни проекти, заедно с индивидуалните енергийни обследвания и пътни карти за дълбоко сградно обновяване до енергиен клас А.

8308d39b2cae70fd3d565c7d1d150e06.jpg

Втората част от семинара бе посветена на възможностите за ускоряване на инвестициите при обновяване на сгради и за стимулиране на пазарно финансиране с помощта на текущи и бъдещи програми за подпомагане за местните общности. Марко Марков от Еконолер направи обзор на  актуалните възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност в България, като подчерта, че местните власти трябва да бъдат окуражени да се възползват навременно от разнообразните съществуващи ресурси и преди Националният декарбонизационен фонд да започне да функционира. 

В последвалата своеобразна виртуална кръгла маса дискусията бе насочена към възможностите за подобряване на условията за финансиране на общински проекти за сградно обновяване, и по-конкретно какви инструменти са на разположение. От Националния Доверителен Екофонд Камелия Георгиева коментира научените уроци от работата с местните власти в прилагането на гъвгави механизми за финансирането на проекти за енергийна ефективност, като също наблегна върху необходимостта от техническа помощ, но също така значението на комуникационните дейности и отговорното поведение на ползвателите на сгради за осигуряване на качествените резултати от проектите за обновяване. От своя страна, Надя Данкинова, от Фонда за устойчиви градове, коментира за предстоящ пилотен финансов инструмент за финансиране на проекти за еднофамилни сгради, под формата на потребителски кредити, който ще бъде промотиран края на месец март, както и за стартирала съвместно с Европейската инвестиционна банка платформа насочена към местни и държавни дружества за финансиране на проекти за енергийна ефективност.

В допълнение към добрите практики в работата с общините изпълнителният директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници, Галя Василева, коментира успешните резултати, свързани с предоставяната добра техническа помощ и мотирониг на проектите за обновяване на публични сгради. 
В дискусията участие взе и кметът на община Габрово, Таня Христова, с ясното послание за необходимостта на общините активно да търсят пазарно финансиране, както и партньорства за осъществяване на политиките за устойчиво развитие. 
В обобщение на обсъдените примери Кирил Райчев от Алианса за Енергийна Ефективност  обърна внимание на необходимостта от добрата комуникация и консултации с всички заинтересовани страни за качествената работа и изграждане на доверие към ЕСКО услуги.

В заключение на ползотворната дискусия за потребностите и възможностите пред местните общности, бяха представени допълнителни инструменти в подкрепа на проектите за обновяване на публични сгради, както и текущи инициативи, които се изпълняват от ЕнЕфект и ЕкоЕнергия свързани не само с планиране, финансиране, но и комуникационни инструменти и обучения за повишаване на капацитета на участниците в различните етапи на изпълнение на проектите за енергийна ефективност.

Събитието продължи малко над 2 часа, като бе увенчано с голям интерес, като включилите се участници надминаха лимита от 100 души на онлайн платформата.