Новини

23.02.2021,

Енергийна eфективност на регионите 2021

На края на февруари по инициатива на евродепутата Ева Майдел се проведе серия от онлайн дискусии посветени на Зелената сделка и възможностите за местните власти и ролята им в процеса.

На първото събитие от 18 февруари участие взеха и вицепремиерът Томислав Дончев, полският евродепутат Йежи Бузек –  член на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE), заедно с кметовете на Велико Търново, Враца, Габрово, Монтана и Видин.

Новият етап в регионалното развитие възлага значителни отговорности в ръцете на местните власти за прилагане на принципите на Зелената сделка, сред които на фокус са въвеждането на системни методи за управление на енергопотреблението, което е сравнително нова задача за местните администрации, но с все по-голямо значение в цялостните концепции за развитие на регионите и за постигане на екологичен и енергиен ефект. 

За възможностите и практическите стъпки към системния подход към енергийната ефективност в местните общности бе представен разработеният заедно с ЕнЕфект справочник „Възможности за българските региони в светлината на Зелената сделка“, като от своя страна д-р Драгомир Цанев коментира ключови елементи от общинското енергийно планиране и съществуващите звена в подкрепа на местните власти. 

2659328fccfa5f153cf6f9273f87fa13.jpg

Като част от инструментите за техническа подкрепа бе даден за пример функциониращата и напълно безплатна уеб-базирана система за общински енергиен мениджмънт, създадена от ЕнЕфект по проект MEMS по линия на Европейската климатична инициатива (EUKI). Тази платформа дава възможност за оценка и проследяване на реалното потребление в публичния сектор и резултатите от проектите, което да улесни ефективното планиране на бъдещи инвестиции. А за тяхното осъществяване Драгомир Цанев подчерта значението на гъвкавите финансови механизми, както и съпътстващите мерки за изграждане на капацитет и комуникация с местните общности, които могат да допринесат за оптимално извличане на позитиви от осъществените проекти. 

В тази насока бе и изказването на кмета на Габрово, Таня Христова, която отбеляза благотворното сътрудничество с ЕкоЕнергия за съдействието в ефективното прилагане на иновативни устойчиви решения, като  също обърна внимание на необходимостта от привличане на пазарно финансиране в проектите за енергийна ефективност.

Освен съществуващите мрежи на местно ниво, като добри международни инициативи, от които могат да се възползват общините, бяха представени и проекти по програмата „Хоризонт 2020“, по които ЕкоЕнергия и ЕнЕфект работят, каквито са Споразумението на кметовете, Европейската награда за енергия по проект EXCITE, както и европейската инициатива European City Facility.

Във втората онлайн дискусия от 25 февруари се включиха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, както и зам.кметът на Столична община и кметовете на Бургас, Стара Загора, Сливен и Смолян.
 
Министър Петкова припомни заложените в Плана за възстановяване и устойчивост проекти за енергийна ефективност, които ще спомогнат за развитието на регионите, и не само за намаляване на консумацията на енергия, но и са част от дългосрочните мерки за трайно справяне с енергийната бедност.

Този път онлайн дискусията бе практически насочена към етапите, през които преминават проектите за енергийна ефективност, като д-р Цанев очерта значимостта на началната фаза и проектирането, необходимостта от осъвременяване на обществените поръчки, както и контролът и проследяването на резултатите от прилаганите мерки. В тази връзка бе отбелязана необходимостта от изграждане на административен и професионален капацитет в местните общности за провеждането на ефективни реформи и осъществяване на проектите за енергийна ефективност, служейки си с наличните инструменти за технически и финансова помощ, както на местно така и на международно равнище. Също така бе подчертана ролята на енегийно ефективното сградно обновяване като мярка за справяне не само с последствията, но най-вече първоизточниците на енергийна бедност.