Новини

21.06.2021,

Дни на климата и енергията

Като носител на наградата Европейски Зелен лист и посланик на Споразумението на кметовете, Община Габрово демонстрира ползите от европейските и националните политики в областта на климата от енергията за привличането на частни инвестиции и подобряването на качеството на живот на гражданите на местно равнище. Постоянно се търсят начини най-добрите европейски практики и съвременните енергийни технологии да бъдат прилагани в проекти с висока добавена стойност за местната общност. В съответствие с тенденциите в Европа, гражданите участват активно в политическия процес и в изпълнението на проектите.

На 24 и 25 юни, 2021 г. град Габрово ще е домакин на конференция, посветена на климата и енергията: политики, финансови механизми и международни инициативи в подкрепа на местните власти и гражданите. Участници в събитието са представители от Европейската комисия, Комитетът на регионите, експерти от правителството, НСОРБ, местни власти и техни мрежи, гост-лектори от Европейския институт за ефективност на сградите BPIE, Сдружението на кметовете, Европейската енергийна награда, EUROCITIES, представители от градовете финалисти от Финландия и Грузия, отличени с Европейски Зелен лист, НПО, енергийни консултанти и доставчици на енергия, ЕСКО и други.

Основните теми на фокус в двудневното събитие ще бъдат национални стратегически документи и местни планове; енергиен мениджмънт и сертификационни системи; инвестиционни концепции и начини за финансиране; програми за обновяване на сгради; енергийно неутрални градски райони и индустриални паркове; енергийни кооперативи и още.

Можете да се запознаете с предварителната програма тук: http://www.eneffect.bg/images/upload/1/Program_bg24-25Gabrovo.pdf 

За регистрация, моля да попълните следната форма: https://forms.gle/bdf1LEVatedaUntN7 

Събитието ще се излъчва и онлайн, чрез платформата Zoom. Линк за присъединяване ще бъде изпратен до всички регистрирали се.