Новини

27.07.2021,

Подкрепа за асоциации на собственици за участие в програми за обновяване

ЕкоЕнергия и ЦЕЕ ЕнЕфект стартираха работата си с домакинства в многофамилни сгради в градовете Бургас и Габрово в рамките на международните проекти EnergyMeasures и ComAct по програма „Хоризонт 2020“ на ЕС и CONGREGATE на Европейската климатична инициатива.

Целта е да се улесни енергийно ефективното обновяване, като бъде предоставена подкрепа за домакинствата, която обхваща безплатни енергийни обследвания, разработване на достъпни технически решения и адаптиране на финансови инструменти за семейства с ниски доходи, обучения за енергийна ефективност за домоуправители и активна работа с асоциации на собственици.

На 27 юли 2021 г. в община Бургас се проведе първото от редица планирани обучения и срещи. Над 30 домоуправители и собственици на жилища от 4 многофамилни сгради взеха участие в присъствените лекции, които бяха допълнени от предварително разработен електронен курс по енергийна ефективност.

Учебният курс е разработен по проекта ComAct за ограничаване на широкоразпространената енергийна бедност, и съдържа основни учебни материали, разделени на няколко части, които да запознаят участниците с основни регулаторни и технически въпроси, като се разглеждат и различни мерки за енергийна ефективност.

Курсът е достъпен напълно безплатно чрез платформата за дистанционно обучение на проекта за професионална квалификация и обучение за строителни работници и специалисти – CraftEdu, тук: https://database.craftedu.eu/bg/course/38.