Новини

25.08.2021,

Покана за участие в процедура за подбор на пилотни общини за създаване на енергийни кооперативи в България

В усилията за подобряване на публичния сграден фонд в България, стартиралият тази година проект на Европейската климатична инициатива EUKI – CONGREGATE, ще подпомага действията, свързани с климата на местно ниво, като активно въвлече представители на местните общности, власти и бизнеса. Проектът ще се се изпълнява в 5 държави в Централна и Югоизточна Европа, като първата част от дейностите е свързана с комуникационна кампания в подкрепа на обновяването на сградния фонд, като са предвидени и технико-икономически проучвания за енергийни кооперативи в българските общини.

Експертният екип на проекта е разработил открита процедура за набиране на кандидат-общини, като на този етап да бъдат избрани по три общини във всяка страна - България, Гърция и Чехия, с които ще бъдат подписани споразумения за партньорство.

За кандидатстване е необходимо да попълните формата на този линк. Допълнителна информация за проекта можете да видите тук.

Попълването на онлайн формата за участие в процедурата за конкурентен подбор е активно от 01.09.2021 г. и е с краен срок 30.09.2021 г.

Този процес ще бъде последван от проучване за потенциала за създаване на енергийни общности за възобновяема енергия, което включва събиране и анализ на данни за сградния фонд в пилотните общини. За тази цел ще бъдат разработени и представени въпросници за предоставяне на общи данни за сградите, потреблението на енергия и местоположението им. Ще бъдат проведени посещения на място от експерти по проекта, като след анализ на събраната информация, ще бъдат идентифицирани най-подходящите обекти за внедряване на инсталации за възобновяема енергия.

Партньори в CONGREGATE са INZEB (Гърция), SEVEn (Чехия), ProNZEB (Румъния), Факултетът по строителство от Загребския университет (Хърватия), като от България това са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Центърът за изследване на демокрацията.

Можете да се запознаете с публикувания общ доклад за България, Чехия и Гърция – „Решения за енергийни кооперативи“.