Новини

26.11.2021,

Консултативна среща за обсъждане на общински системи за енергиен мениджмънт

На 26 ноември 2021 г. се проведе консултативна среща в рамките на проект “Общински системи за енергиен мениджмънт, подкрепящи устойчивото финансиране на местните климатични действия”, изпълняван в партньорство с НДЕФ и Фраунхофер Институт в Щутгарт, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Федералното министерство на околната среда на Република Германия.

Представен беше опитът на НДЕФ в прилагането на модели за оценка и финансиране на проекти за енергийна ефективност и на ЕнЕфект в прилагането на модели за  мониторинг на енергийното потребление. Трите пилотни общини по проекта (Бургас, Лясковец и Павликени) споделиха опита си за управлението на енергийното потребление в общинските обекти,  както и проблемите и идеите си за въвеждането на общински системи за енергиен мениджмънт. Споделен беше и опитът на община Габрово с първия ЕСКО договор за улично осветление, реализиран чрез съфинансиране със субсидия от НДЕФ.

Бяха обсъдени и разработваните от НДЕФ в рамките на проекта  модели за определяне размера на безвъзмездната субсидия и допълнителните условия, осигуряващи качеството на инвестиционните проекти за енергийна ефективност.

Опитът и предложенията на НДЕФ

В контекста на общинския енергиен мениджмънт, Станислав Андреев от ЕнЕфект коментира новите възможности за управление на енергийното потребление, които се разкриват от наличието на почасови товарови графици за все повече от общинските обекти. Той сподели и напредъка в работата по проект EN-TRACK на програма „Хоризонт 2020“, чиято цел е увеличаването на инвестициите за енергийна ефективност в сградния фонд чрез създаването на стандартизирана база данни за постигнатите спестявания от реално изпълнени проекти за сградно обновяване.

На срещата бяха обсъдени и проблемите пред общинските експерти за събиране и обобщаване на данните за енергийното потребление, както и възможността тези данни да се получават във вид удобен за последваща обработка под формата на екселски таблици с информация за почасовото потребление на енергия.

За повече информация - посетете en-track.eu, и се абонирайте за бюлетина на проекта. 
 

Можете да се запознаете с промоционалното видео за платформата тук