Новини

23.11.2021,

Срещи и обучения в подкрепа на енергийната ефективност в община Габрово

По-малко от месец след провелата се среща в Габрово, домакинствана от кмета на общината, г-жа Таня Христова, заедно с енергийни експерти от местната администрация и от ЦЕЕ ЕнЕфект, на 22 ноември се състоя последваща дискусия за създаването на енергиен офис в града.

Целта е той да служи като ресурсен център за енергийни консултации, предоставяйки обслужване на едно гише (one-stop-shop), където гражданите свободно да получават информация за актуални програми за подпомагане и специални услуги за подобряване на енергийната ефективност и ВЕИ на сградите. Центърът ще има обособен консултативен съвет с представители на местната професионална и научна общност и с подкрепата на ЕнЕфект, като откриването предстои в началото на следващата година и ще се осъществи с подкрепата на проект re-MODULEES по програма „Хоризонт 2020“.

След срещата се проведе и обучение за домоуправители и общински специалисти, подпомогнато от европейските инициативи за борба с енергийната бедност, в които община Габрово, ЦЕЕ ЕнЕфект и ЕкоЕнергия си сътрудничат – EnergyMeasures и ComAct по програма Хоризонт 2020 на ЕС и CONGREGATE на Европейската климатична инициатива. Като част от тази работа през 2021 –2023 г. експерти от ЕнЕфект и представители на местната администрация ще работят със сдружения на собственици в изпълнението на енергийни обследвания, измерване в реално време на потреблението на енергия и микроклимата, провеждане на обучения и предоставяне на консултации за намаляване на енергийното потребление в домакинствата.  
 

cf93b9906b1e2bdba4ea180a072ae3e3.jpg

Учебният курс за домоуправители съдържа основни учебни материали, разделени на няколко части, които да запознаят участниците с основни регулаторни и технически въпроси, като се разглеждат и различни мерки за енергийна ефективност. Той е достъпен напълно безплатно чрез платформата за дистанционно обучение на проекта за професионална квалификация и обучение за строителни работници и специалисти – CraftEdu, тук: https://database.craftedu.eu/bg/course/38.
 

Презентациите от обучителния семинар за домоуправители и общински специалисти можете да видите по-долу: