Новини

10.09.2021,

Проучване на ЕнЕфект

МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОЦЕНКА НА ИЗБРАНИ НЕЕНЕРГИЙНИ ПОЛЗИ (НЕП) ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНСКО И ИНДИВИДУАЛНО РАВНИЩЕ

В Европейския съюз се извършват все повече аналитични проучвания, които представят методи и инструменти за финансова оценка на НЕП, с цел вземане на по-добри управленски решения при прилагането на политики и мерки за енергийна ефективност. 

До голяма степен с такава цел Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект извършва и настоящото проучване – да представи както пред широката общественост, така и пред конкретни заинтересовани страни видовете неенергийни ползи, тяхното значение за популяризиране на програми и проекти за енергийна ефективност, както и съществуващи подходи и методи за оценяване на стойността им.

Вижте цялото проучаване тук

Тук можете да видите резюме на доклада на български език

А тук резюме на доклада на английски език