Новини

05.10.2021,

Проучване за разработване на дефиниция за "Енергийна бедност" в България

В редица страни на ЕС енергийната бедност е призната за сериозен социален проблем и съответно са предприети повече или по-малко успешни усилия за неговото преодоляване или ограничаване. В България също се полагат мерки за справяне с последствията от енергийната бедност чрез предоставяне на целева помощ за отопление на предполагаемо най-нуждаещите се лица или семейства. 

Като част от изпълнението на своята мисия за насърчаване на политики в областта на устойчивото енергийно развитие, ЕнЕфект извърши и настоящото проучване за разработване на предложение за официална дефиниция за енергийна бедност с оглед устойчивото продължение на програмите за сградно обновяване в режим на съфинансиране от страна на собствениците. С това проучване ЕнЕфект цели да подпомогне и насърчи стремежа на различните заинтересовани страни (държавни институции, местни власти, професионални и неправителствени организации, енергийни консултанти и др.) за формулиране, прецизиране и прилагане на по-широк и ефективен инструментариум от мерки за справяне с енергийната бедност.

 Проучването можете да разгледате тук.