Новини

15.10.2021,

Одобрени пилотни общини за създаване на енергийни кооперативи в България

В рамките на месец септември бе отправена покана за участие в процедура за конкурентен подбор на общини за създаване на енергийни кооперативи в страната по проект на Европейската климатична инициатива EUKI – CONGREGATE. Набирането на заявления приключи на 30 септември 2021 г., като на базата на предварително зададените критерии, бяха одобрени следните три общини: Община Бургас, Столична община и община Добрич.

Започналият тази година проект е насочен към подобряването на публичния сграден фонд в България и ще подпомага действията, свързани с климата на местно ниво, като активно въвлече представители на местните общности, власти и бизнеса. Проектът се изпълнява в 5 държави в Централна и Югоизточна Европа, като първата част от дейностите е свързана с комуникационна кампания в подкрепа на обновяването на сградния фонд, като са предвидени и технико-икономически проучвания за енергийни кооперативи в българските общини.

След подписване на споразумения за партньорство с одобрените пилотни общини, ще последва проучване за потенциала за създаване на енергийни общности за възобновяема енергия, което включва събиране и анализ на данни за сградния фонд. За тази цел ще бъдат разработени и представени въпросници за предоставяне на общи данни за сградите, потреблението на енергия и местоположението им. Ще бъдат проведени посещения на място от експерти по проекта, като след анализ на събраната информация, ще бъдат идентифицирани най-подходящите обекти за внедряване на инсталации за възобновяема енергия.

Партньори в CONGREGATE са INZEB (Гърция), SEVEn (Чехия), ProNZEB (Румъния), Факултетът по строителство от Загребския университет (Хърватия), като от България това са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Центърът за изследване на демокрацията.

Допълнителна информация за проекта можете да видите тук.