Новини

01.04.2022,

Техническа помощ за проекти за обновяване за общини до 100 хил. души

Общините с население до 100 хил. души в страната ще могат да кандидатстват за техническа помощ  за преобразуване на съществуваща инфраструктура или обществени пространства. Проектите за трансформация ще бъдат подкрепени по линия на „Нови европейски местни инициативи Баухаус“ (New European Bauhaus Local Initiatives). Общини, градове, области, както и агломерации или група от общини и функционални зони (включително трансгранични области) могат да кандидатстват с разработени проектни идеи до 23 май т.г. Ще бъдат избрани 20 предложения, които ще бъдат разработени от експерти в проекти, с които може да се кандидатства след това за финансиране от европейски фондове или национално финансиране.

Проектните идеи трябва да включват трите основни ценности на Новия европейски Баухаус – устойчивост, естетика и приобщаване. Те ще трябва да допринасят за поне една от четирите области на действие: ремонт на съществуващи сгради и обществени пространства, въвеждане на кръгова икономика и въглеродна неутралност, опазване и преобразуване на обекти на културното наследство, адаптиране и преобразуване на жилищни сгради или регенериране на градски или селски пространства.
Участниците трябва да подадат онлайн формуляр за кандидатстване на английски език.

Насоки за кандидатите могат да бъдат открити тук.

Новият европейски Баухаус има за цел да превърне европейската Зелена сделка в културно, ориентирано към човека, положително и осезаемо преживяване за всички, насърчавайки трансформацията и адаптирането на градовете в цяла Европа чрез красиви, устойчиви и приобщаващи места.
 
Повече информация за инициативата и как да кандидатствате може да откриете на следния адрес: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?utm_source=direct-email&utm_medium=email&utm_campaign=nebaus.

Източник: МРРБ