Новини

05.07.2022,

Конкурс на ЕкоЕнергия за общински проект в областта на устойчивата енергия и климата

В рамките на дискусионната среща „Кметовете говорят“, на 8 юли ЕкоЕнергия ще обяви своя ограничен конкурс за общински проект в областта на устоийчивата енергия и климата, осъществен в периода 01.01.2021 – 30.06.2022 г. В конкурса могат да участват общините членки на ЕкоЕнергия. Той се организира в партньорство с Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, АУЕР, ФЕЕВИ и др. 

Конкурсът има за цел да насърчи работата на общините в областта на енергиийната ефективност и ВЕИ и да отличи онези от тях, които се стремят и постигат максимално високи и устоийчиви резултати. Отличените проекти ще се публикуват като добри практики, които могат на насърчат и други общини да ги последват.

Всяка община членка на ЕкоЕнергия може да подаде неограничен брой кандидатури. Общините подават кандидатурите си за участие по електронен път тук - https://forms.gle/RmJv2VucGxw2K5HW9

Изисквания:

За участие в конкурса могат да кандидатстват общински проекти, инициативи и планове за енергиийна ефективност, осъществени в периода 01.01.2021 – 30.06.2022 г. Кандидатурите могат да са:

(а) Проекти (за отделни обекти или за групи обекти)

(б) Инициативи за засилено гражданско участие

(в) Планове за енергиийна ефективност

Необходимите данни за кандидатстващите проекти, инициативи и планове са посочени във формулярите за участие (Формуляр за кандидатстване и Форма за подготовка на информационен материал), които ще бъдат публикувани на сайта на ОМЕЕ ЕкоЕнергия (ecoenergy-bg.net). На участниците се предоставят и помощни формуляри с указания за попълване.

Жури и награден фонд:

Кандидатурите ще се разглеждат и оценяват от независимо жури, излъчено от ОМЕЕ ЕкоЕнергия и неийните партньори. Оценяването ще се осъществи на два етапа.

(а) Първият етап ще оцени съответствието на канидатурите с условията на конкурса и тяхната допустимост. Въз основа на този първи преглед журито може да отправи към участниците въпроси или искания за допълнителни пояснения. За отговори и допълнителни пояснения ще бъде предоставен едноседмичен срок.

(б) Вторият етап на разглеждането ще се осъществи след получаването на отговорите и допълнителните пояснения и ще завърши с окончателно оценяване и класиране на подадените кандидатури.Наградният фонд на конкурса е 10 000 лв. Броят на наградите и техните размери ще се определят от журито, като се имат предвид желанията на участниците в конкурса, обявени в процеса на кандидатстване.

Връчването на наградите ще се осъществи на публично събитие с участието на обявителя и неговите партньори. Събитието ще се предава пряко в Интернет. Запис на събитието ще се публикува в YouTube канала на ЕнЕфект. Резултатите от конкурса ще се публикуват в изданията и комуникационните канали на партньорите обявители.

Обявяване на конкурса: 8 юли 2022 г.

Краен срок за подаване на кандидатурите: 31 август 2022 г.

Уточнителни въпроси: 1-10 септември 2022 г.

Журиране: от 10-и до 30-и септември 2022 г.

Информиране на наградените: 1-и октомври 2022 г.

Церемония по награждаването: октомври 2022 г.