Новини

14.07.2022,

Проучване на Европейската енергийна мрежа относно въздействието на схемите за етикетиране на продукти по отношение на икономиите на енергия и водни ресурси

Европейската енергийна мрежа извършва проучване сред потребителите относно въздействието на етикетирането на продукти, свързани с потреблението на вода, върху избора им по отношение на икономиите на енергия и водни ресурси. Резултатите ще предоставят информация, вкл. и на  Европейската комисия, за разработването на политики в страните-членки на Европейската енергийна мрежа. Предварителните резултати ще бъдат представени на 23-ти август на онлайн сесия на Световната седмица на водите 2022.

За да се гарантира, че схемите за етикетиране на продукти, свързани с консумация на вода, оказват подобно въздействие както европейския енергиен етикет, като допринасят за развитието на пазара за разработване на по-ефективни продукти и на потребителя за избор на продукти въз основа на водната ефективност, е важно да се ангажират както производителите, така и потребителите.

Тъй като Unified Water Label – европейската схема за етикетиране на водната ефективност за санитарни продукти – беше популяризирана от Unified Water Label Association заедно със заинтересованите страни от индустрията, информираността на производителите е осигурена.

За да се гарантира информираността на потребителите по отношение на схемите за етикетиране на продукти, свързани с консумацията на вода, от решаващо значение е да се разберат нуждите на потребителите по отношение на водо- и енергийно- ефективни продукти/услуги и да се идентифицират пречките и възможните решения.

Това проучване се разработва в рамките на специалната група "Връзка между енергия и вода" на Европейската енергийна мрежа, координирана от ADENE – Португалска енергийна агенция.

Проучването е достъпно на български език (Проучване)

Можете да научите повече за Европейската енергийна мрежа на: EnR website