Новини

14.07.2022, Габрово, България,

За общините и гражданите енергийната ефективност е въпрос на оцеляване и начин за развитие

Българските общини имат спешна нужда от техническа и финансова подкрепа за изпълнението на чакащите проекти  
 

Дискусионният форум под надслов „Кметовете говорят“, който се проведе в периода 7-8 юли в Габрово, събра над 80 представители на местни власти, финансови институции и енергийни експерти. Събитието, организирано от Община Габрово, ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, отправи настоятелен призив, под формата на декларация, за спешни действия от страна на правителството и Парламента за осъществяване на необходимите реформи за реализиране на амбициозните политики за устойчива енергия.

В първата сесия, водена от журналиста Добрина Чешмеджиева, кметът на Габрово Таня Христова апелира към системен подход за ефективно ползване на публичния ресурс, като подчерта, че това включва разделянето с неустойчиви практики, каквато е безвъзмездното грантово финансиране. Г-жа Христова добави, че общините са готови да си сътрудничат с държавата и с бизнеса, но за това е необходима директна техническа и комуникационна подкрепа.

Прилагането на иновативни подходи и насърчаването на работата с граждани и инвеститори също бе във фокуса на събитието. Опитът на общините е национално богатство и трябва да се използва при бъдещите програми за енергийна ефективност, коментира Донка Михайлова, кмет на Троян, която допълни, че финансовата децентрализация има огромен потенциал за подкрепа на усилията на местно равнище. Около тази теза се обединиха и останалите участници, сред които заместник-кметовете на общините Бургас Русе, заедно с представители на Националното сдружение на общините, Националния доверителен екофонд, Фонд ФЛАГ и Регионален фонд за градско развитие.

Генчо Керезов, заместник-кмет на Столична община по направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие", заяви: „Отдавна сме разбрали, че събирането, обработката и анализа на данните са ключът към успешното планиране и реализация на проекти. Затова направихме таксономичен анализ, сключихме ключово партньорство с ЕИБ и „Три морета“ и започваме проект за създаване на център за данни, който ще служи не само на общината, но и на бизнеса и на всички заинтересовани страни. Това е и основата на нашата успешна кандидатура за мисията на ЕК „100 климатично неутрални и интелигентни градове“, в която заедно с Габрово ще представяме България. А успешното събиране и обработка на данни е ключово, ако искаме да осъществим енергийния преход по успешен начин. Енергийната автономност на всяка община е това, върху което трябва да се фокусираме задължително.“

„Енергийната ефективност безапелационно е най-високият приоритет на европейските органи, а реализирането на всички политики е в ръцете именно на местните власти“, каза Радан Кънев, депутат в ЕП, докладчик в ЕП по Директивата за енергийните характеристики на сградите. Той коментира, че ресурси за прилагане на европейските политики са налични, но трябва да се действа решително и бързо, за да се оползотворят. В отговор на този призив, кмета на Смядово Иванка Петрова заяви: „Ние обновихме половината си многофамилни сгради по предходната програма за саниране, и ако утре отворят следващата, сме готови с другата половина. Осигурихме на гражданите технически паспорти и обследвания, за да сме от първите. Сами си подменихме и уличното осветление – с една вишка и един техник. Никой не е дошъл да ни попита как се справяме, но отговорът е един – всеки ден сме с гражданите и им помагаме“.

Получаването на достатъчна подкрепа в осъществяването на целите си, подобрената комуникация и повишаванети на осведомеността бяха въпроси, коментирани и с представители на ръководствата на водещите европейски организации – Споразумението на кметовете, Комитета на регионите, Европейската климатична фондация.

Последната сесия от събитието обърна специално внимание на сградното обновяване, като нагласите за участие на гражданите в програмата за обновяване бяха онагледени с резултати от национално представително проучване, проведено от Центъра за изследване на демокрацията и ЕнЕфект. 

Срещата приключи с обсъждане на успешни практики и налични инструменти в подкрепа на местните власти, като бе анонсиран и новият конкурс на ЕкоЕнергия, в който успешните практики на общините членки на Мрежата ще се борят за награден фонд от 10 000 лв. 

След дискусионната среща се проведоха семинари за строителни специалисти и граждани. Всички участници имаха възможност да посетят специализирано продуктово изложение, както и да видят традиционно лятно обучение Академия „Лидерите“, в което ученици и студенти по строителство и архитектура демонстрират уменията си редом с представители на най-големите български строителни компании.

„Интересът, който виждаме тук, показва убеденост, че няма време за губене и трябва да се действа бързо и качествено за постигане на високите амбиции. Ясно е, че промяната започва на местно равнище, а енергийната ефективност е въпрос на оцеляване и за общините, и за гражданите, и те го разбират отлично“, сподели в заключени Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект.