Новини

Форуми БИС (По-добра интеграция за устойчива енергия)

13.11.2006,
Европейската мрежа от градове Енержи-Сите е координатор на многостранен проект "По-добра интеграция за устойчива енергия" (BISE - Better Integration towards Sustainable Energy).

Първият форум БИС се проведе от 27 до 29 октомври 2004 г. в Гренобъл, Франция. В него участваха 120 представители на общини, асоциации на местни власти и енергийни агенции от 17 източноевропейски страни (в т. ч. новите членове и кандидат-членове на Европейския съюз, страни от балканския регион и Украйна). Събитието прерасна в процес БИС, който се развива едновременно на европейско и на национално равнище.

Във Втория форум БИС, който се проведе в София (26-28 октомври 2005 г.) с подкрепата на Европейската комисия участваха повече от 100 представители от 22 страни, в т.ч. 17-те страни партньори в процеса БИС, както и представители на Европейската комисия, Европейския парламент и Икономическата комисия за Европа на ООН.  Делегатите от страните бяха подбрани въз основа на тяхното участие в създаването и дейността на национални мрежи на градове и общини.

За подготовката на този форум бе създаден виртуален секретариат, който включва по един представител от всяка страна и си поставя следните цели:
· да наблюдава процеса във всяка страна и да предприема нови инициативи;
· да предлага специфични инициативи за всяка страна;
· да дава мнение за бъдещото развитие на Зелената харта за енергийна ефективност на Европейската комисия.

Национални форуми БИС в отделните страни през 2005 г. и 2006 г.

Целта на националните форуми БИС е да привлекат групи от общини, които са готови да се включат и да действат в мрежи.
През 2005 г. такива форуми се проведоха  в Лвов, Украйна (10 и 11 февруари), Гьодьоло, Унгария (3 март), Белград (25 март), София (13 и 14 април в рамките на Седмата годишна конференция на ЕкоЕнергия), Подгорица, Черна гора (26 май), Каунас, Литва (8 юни), Банска Бистрица, Словакия (16 юни), Биелско Бяла, Полша (30 септември), Брашов, Румъния (13 октомври), Рига, Латвия (11 ноември) и Скопие, Македония (15 декември). 
През настоящата година национални форуми БИС са проведени в Храдец Краловe, Чешка република (25 април), и в Сараево, Босна и Херцеговина (27 април).
Участниците в тези форуми се запознават с процеса БИС, с дейността на европейската мрежа Енержи-Сите, като инициатор на БИС, а така също с опита на национални мрежи за енергийна ефективност с дългогодишна дейност. Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, член на Енержи-Сите, е с близо деветгодишен опит в работата с общини по проблемите на енергийната ефективност, общинското енергийно планиране и обучението на общински специалисти. Досега делегати от ЕнЕфект, който е секретариат на ЕкоЕнергия, са представили дейността на мрежата на националните форуми БИС в Унгария, Сърбия, Литва, Словакия, Чешката република и др.

Третият форум БИС, който ще се проведе в Рига, Латвия, от 25 до 27 октомври 2006 г., ще се съсредоточи върху финансови проблеми и по-конкретно как да се финансират общински проекти за енергийна ефективност, създаването на нови и дейността на съществуващи мрежи за енергийна ефективност в страните участници в БИС.