Новини

Енергийно и екологично он-лайн обучение на ученици

28.06.2006,
Oбразователната секция за деца KidsCorner (Детски кът) в интернет страницата на ManagEnergy вече е достъпна и на български език. ManagEnergy е инициатива на Главната дирекция по енергия и транспорт на Европейската комисия, с която се насърчават енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на местно и регионално равнище.
KidsCorner е предназначен за ученици в две възрастови групи: от 7 до 11 и от 12 до 16 години. С кратки информации, картинки, анимации, интернет връзки и он-лайн игри се представят теми, свързани с глобалното затопляне, ефективното използване на енергията, производството на енергия от ВЕИ - слънце, вятър, вода и биомаса, както и екологичния транспорт. Всички теми са обединени от общата идея за пестене на енергия,  намаляване на вредните емисии в атмосферата и предотвратяване на нежеланите промени в климата. 

Интерес предизвиква обявеното състезание, с което се отправя предизвикателство към учениците да отразят в картини и снимки все по-широкото използване на възобновяемата енергия в техните страни.

Страницата http://www.managenergy.net/kidscorner/bg/u11/u11.html е предназначена за деца от 7-11 години . Съдържа снимки, игри, картинки за оцветяване, анимации, както и връзки към други страници.

За децата от 12-16 години
е страницата http://www.managenergy.net/kidscorner/bg/o11/o11.html . Там е поместена информация за възобновяемите енергийни източници и пестенето на енергия, електронни пощенски картички, връзки към игри и видео-записи, снимки.

Специалната зона за учители и родители
http://www.managenergy.net/kidscorner/te2.html предлага стотици връзки към източници за енергийно и екологично обучение от цяла Европа.

Главната цел е децата от страните членки на Европейския съюз и страните от Европейското икономическо пространство да се запознаят с проблемите на глобалното затопляне и ефективното използване на енергията, с различните възможности за производство на енергия от ВЕИ, да осъзнаят своята роля в опазването на заобикалящата ги околна среда, а оттам и в създаването на устойчиво бъдеще за цялата планета.

От Главната дирекция по енергия и транспорт на ЕК обещават да подготвят версия на CD-ROM, който да се разпространява в училища, които нямат достъп до интернет.