Новини

Трети международен конгрес по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

13.04.2007,
Третият международен конгрес за Югоизточна Европа по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници “Енергия за инвестиции, инвестиции в енергия” (24-26 април 2007 г.) и Международната изложба по ЕЕ и ВЕИ (25-28 април 2007 г.) ще се проведат в Националния дворец на културата, София.

Бизнесмени, експерти, учени и потребители от България, Югоизточна Европа и страните членки на ЕС ще се съберат в София на Третия международен конгрес за ЕЕ и ВЕИ, за да обсъдят своя практически опит в областта на технологичните нововъведения в бранша и развитието на устойчиви пазари за възобновяеми енергийни източници, а също как да се подпомогне практическото преминаване от иновации към пазарни продукти. Целта е да се премине от етапа на информиране за иновациите при възобновяемите енергийни технологии към тяхното практическо внедряване на пазара в България и региона. То ще спомогне за създаването и утвърждаването на трайни бизнес контакти между водещите специалисти от бранша и потребителите. Очаква се през следващите пет години в Югоизточна Европа да бъдат инвестирани над 40 млрд. евро в различни по големина енергийни проекти. Този пазар, който трябва да покрие промишлените и битовите нужди на повече от 100 млн. души, в момента се развива и разширява. Необходими са по-висока енергийна ефективност и нов енергиен микс, за да бъде задоволено бързо нарастващото енергийно търсене. За да се изгради истинско стратегическо партньорство за трансфер на ноу-хау, всяка година форумът за енергийна ефективност и ВЕИ в София ще акцентира върху една от най-напредналите страни в областта на енергетиката. През 2007 г. това е Германия поради изключителното й развитие в този сектор.

Програмата на конгреса е съсредоточена върху два конкретни въпроса: енергийна ефективност и слънчева енергия, като се набляга най-вече върху:

1. Методите и пазарните продукти за директно преобразуване на слънчевата енергия в електричество, използването й за отопление/охлаждане, и
2. Акумулираната слънчева енергия в различните биогорива.

Основната цел на Международната изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е да привлече вниманието на обществеността към практическата полза и различните начини за пестене на енергия, както и да представи пред българската аудитория нови технологии и оборудване от Европа.

Повече информация за конгреса и изложбата, както и заявка за участие, можете да намерите на: http://www.viaexpo.com/congress-ee-vei/bg/congress.php