Новини

Европейският фонд за чиста енергия приключи дейността си

02.05.2007,
На 12 април 2007 г. в Цюрих Swiss Re обяви успешното приключване на дейността на Европейския фонд за чиста енергия с капитал от 329 млн. евро, един от най-големите фондове в Европа от този вид. Фондът, като акредитирано от ОН инвестиционно средство, осигурява капитал за европейските проекти за чиста енергия, които допринасят за околната среда, генерират въглеродни кредити или сертификати за търговия с възобновяема енергия. Европейският фонд за чиста енергия набра 329,2 млн. евро от институционални инвеститори в Европа, Канада и Съединените щати. Той осигурява платформа и собствен капитал за провеждане на благоприятни за околната среда инициативи, включително проекти за вятърна, слънчева, геотермална енергия, енергия от вода и от отпадъци.

Swiss Re е ключовият инвеститор във Фонда и играе ролята на консултант по търговия с емисии за избраните проекти. Фондът бе създаден в Европа от филиал на Swiss Re и от Conning Research and Consulting. TCW, непряк филиал на Société Générale, е инвестиционният мениджър на Фонда.

Джакис Агрейн, главен изпълнителен служител на Swiss Re, каза: “Създаването на Европейския фонд за чиста енергия е част от ангажираността на Swiss Re с Глобалната инициатива Клинтън и е още една важна стъпка в нашия подход към решаване на проблемите си изменнието на климата. Този фонд не само допринася за напредъка на проекти за чиста енергия, но и цели да осигури примамлива възвръщаемост за инвеститорите, докато същевременно се увеличават познанията на Swiss Re за екологичните пазари, а също и за инвестиционните услуги и за услугите, свързани с пазара на емисии.”

Уолтър Бласбърг, ръководител в Conning, коментира: "Европейският фонд за чиста енергия бе привлекателен за инвеститорите заради стабилността и уменията на спонсорите, неговия потенциал да предлага добри доходи и възможността за инвеститорите да постигнат напредък в опазването на околната среда.”

Икономическата комисия на ООН за Европа отпусна на фонда мандат по проекта Енергийна ефективност 21. Това квалифицира фонда като акредитирано инвестиционно средство в системата на ОН, което му позволява да участва в специални инициативи за финансиране на проекти и да получава безвъзмездна помощ от ОН за проекти, свързани с Протокола от Киото и изменението на климата.