Новини

Интелигентна енергия за Европа: проектът MODEL беше одобрен!

14.05.2007,
 
Предложението на Енержи-Сите, ЕнЕфект и 8 национални партньори (ЕкоЕнергия, България; PNEC-Полша, Sinergia-Словения, OER-Румъния, KREA-Литва, SEF-Латвия, Porsenna-Чехия, EIHP-Хърватия), което бе изпратено в отговор на поканата на ИЕЕ бе положително оценено и одобрено за следващия етап – етапът на преговори.

Този благоприятен изход, разбира се, стана възможен благодарение на качеството на общото предложение.

MODEL е първият проект, получен в резултат на процеса БИС на европейско равнище. За съжаление, Словакия и Унгария не бяха готови да се присъединят към проекта поради липсата на законова основа. Естония също не се включи.

През последните седмици по проекта MODEL се водят интензивни преговори с Енергийната агенция, за да се финализират крайния вариант на проекта и споразумението за помощ!

Проектът MODEL ще помогне поне 20-30 пилотни местни власти от 8 страни, участващи в БИС, да станат модели за гражданите и да подобрят практическия си капацитет, за да могат по-добре да се справят с въпросите за интелигентна енергия както на индивидуално (общинско), така и на общо (национални мрежи или мрежи в начален стадий на развитие) равнище.

Благодарение на MODEL през следващите 2 ½ години ще бъде създадена обща рамка между 8-те страни. Страните, които не бяха готови да кандидатстват или не бяха допустими за избор, като Балканите или Украйна, могат да използват предложението за намиране на подходящи ресурси чрез други възможности и след това да работят заедно с помощта на различни финансови схеми.