Новини

Среща на националните координатори на БИС

14.05.2007,
 
Срещата на националните координатори на БИС ще се състои в Прага на 11 май 2007 г. Целите на срещата са да се разгледат резултатите от Третия форум БИС, който се проведе през октомври 2006 г. в Рига (Латвия) и подготовката на Четвъртия форум БИС, който ще бъде в Краков (Полша) на 24-26 октомври 2007 г. Една от основните теми на тази среща е обсъждането на бъдещето на процеса БИС.

Резултатът от срещата се очаква да осигури ново виждане за БИС на национално и европейско равнище и пакет от мерки, действия и стратегии за постигането му. Това виждане трябва да даде начало на нова движеща сила на тези две равнища.