Новини

Координационна среща на Управителния комитет на проекта "Зелени етикети"

25.06.2007,
 
На 20 юни в ЕнЕфект се проведе координационна среща на Управителния комитет на проекта "Зелени етикети", който се подкрепя от програмата "Интелигентна енергия за Европа" на Европейския съюз. Освен България, в проекта участват Германия, Австрия, Финландия, Италия, Словения, Латвия, Унгария и Полша. Целта на проекта е да стимулира и да увеличи използването на стоки с т. нар. зелени етикети, удостоверяващи ниската консумация на енергия, при тръжните процедури в държавни институции, общини и частния сектор.
 
За участие в Управителния комитет бяха поканени представители на министерствата на икономиката и енергетиката, на околната среда и водите и на финансите, на агенциите по енергийна ефективност и по обществените поръчки, Националното сдружение на общините, Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Фондацията за реформа в местното самоуправление и др.

Срещата бе председателствана от арх. д-р Здравко Генчев, изпълнителен директор на ЕнЕфект, а Петър Камбуров, заместник-директор наорганзиацията и ръководител на проекта, запозна членовете на Управителния комитет с целите на проекта и предстоящите дейности по изпълнението му. Десислава Борисова от ЕнЕфект представи ръководствата за провеждане на обществени поръчки с критерии за енергийна ефективност и опазване на климата, както и електронните таблици за оценка на икономически най-изгодната оферта, включваща такива критерии. Обсъдена бе ролята на Управителния комитет за въвеждане и популяризиране на зелените етикети при обществените поръчки, провеждани в институции и организации от държавния, обществения и частния сектор.