Новини

Консорциумът ЕнЕфект-Елана в помощ на българските общини

16.01.2008,
В резултат на международен конкурс българското правителство и Световната банка избраха консорциума ЕЕЕ (Еконолер, Канада, ЕнЕфект и Елана, България) да управляват българския Фонд за енергийна ефективност. През двете години от своето създаване фондът е осигурил финансиране за инвестиционни проекти за енергийна ефективност на 12 общини на обща стойност 3.398 млн. лв.

Българските участници в консорциума ЕЕ (ЕнЕфект и Елана) отново обединяват своя капацитет в полза на българските общини, за да ги подпомогнат в усилията им да осъществят приоритетните инвестиционни намерения, залегнали в техните Планове
за развитие и Енергийни програми.

Консорциумът ЕЕ има богат опит в областта на устойчивото развитие, енергийната ефективност и финансирането, който насочва към подготовката на печеливши инвестиционни проекти, които да се представят за финансиране пред структурните фондове на Европейския съюз и пред други специализирани финансови институции.
Повече информация за Консорциума и услугите, които той предлага на общините, можете да прочетете в приложения файл.