Новини

Първа среща на Управителния съвет и на Консултативния съвет на проекта “Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България”

13.07.2007,
На 12 юли 2007 г. в конферентната зала на хотел “Света София” в столицата се проведе първата среща на Управителния съвет и на Консултативния съвет на проекта “Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България”, финансиран от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) чрез Програмата на ООН за развитие (ПРООН).
 
На срещата присъстваха представители на МЕЕ, МРРБ, МОСВ, АЕЕ, ФЕЕ, УАСГ и БЖА, както и архитекти, студенти, общински служители, представители на специализирани медии, неправителствени организации и др.
 
Постоянният координатор Джорди Коувил и програмният директор Карстен Гермер от ПРООН откриха срещата, споделяйки впечатленията си от развитието на съвместния проект.
 
Д-р арх. Здравко Генчев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект и Национален директор на проекта, представи синтезиран отчет за дейността, като запозна  присъстващите с целите и постигнатите резултати през първата година от началото на четиригодишния проект.
 
На дискусията, в която премина последната част на срещата, бяха повдигнати редица въпроси от общ и конкретен практически характер. Обсъждаха се най-вече проблемите, свързани с недостатъчната координация между отделните специалисти, затрудненията в практическата реализация и сработването на екипите на местно равнище. Проведените разисквания бяха от изключителен интерес и за чуждестранните партньори по проекта. Проблемите, свързани с повишаването на културата и информираността на обществото по отношение на енергийната ефективност, също бяха една от основните теми на дискусията. Обсъжданията засегнаха законовите инструменти, с помощта на които в бъдеще по-успешно и цялостно биха се развивали подобни проекти. Оживена дискусия предизвика повдигнатият от сп. “Още за КЪЩАТА” въпрос за средствата за мотивация на инвеститорите и повишаването на техните критерии за ефективността на сградите, строени с цел продажба. За краткото време на срещата присъстващите се опитаха да споделят опита си като представители на различни институции и организации и бяха единодушни по въпроса за мястото на специалистите още от началната фаза на планиране до окончателната реализация на жилищните и обществените сгради.

Срещата бе изключително полезна за всички участници, тъй като на основата на установените контакти те ще разчитат на съдействие и консултации при разработването на настоящите и бъдещите си проекти.