Новини

Работна среща по проекта “Управление на енергията в общините – МОДЕЛ”

30.01.2008,
От 22 до 24 януари 2008 г. в Прага, Чешка република, се проведоха първата работна среща и обучението по проекта, финансиран от програмата Интелигентна енергия за Европа "Управление на енергията в общините - МОДЕЛ". Участници в проекта от България са Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект и Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. В срещата участваха представители на всички страни участнички в проекта.

Основен акцент в този проект е поставен върху създаването на обща рамкова методика по общинско енергийно планиране за новите страни членки на ЕС. ЕнЕфект е определен за водещ на тази част на проекта, което е резултат на международното признание на оригиналната българска методика по Общинско енергийно планиране и управление. На учебния семинар в Прага ЕнЕфект проведе първия курс на обучение по общинско енергийно планиране и управление на основата на обновената методика. Започна и дискусията по създаването на Общата рамкова методика по ОЕП.

До момента като пилотни общини в проекта МОДЕЛ са се присъединили общините: Белене, град Добрич, Криводол, Лом, Пазарджик и Смолян.

Повече информация за проекта можете да намерите от интернет страницата на проекта или от Секретариата на ЕкоЕнергия.