Новини

Тринадесета годишна среща на Енержи-Сите в Корк, Ирландия

18.04.2008,
Близо двеста представители на местни власти, асоциации, европейски и национални институции и бизнеса се срещнаха в началото на април в ирландския град Корк по случай 13-та годишна среща на Енержи-Сите.
Първият ден започна с оживена дискусия за енергийната политика на ЕС и за трудностите и възможностите, пред които тя изправя европейските градове. Тази много успешна сесия бе ръководена от градския съветник на Корк Алън Коулман.
На следобедните сесии бяха представени местни инициативи от практиката на около 50 членове на Енержи-Сите, а 13 от тях бяха по-подробно обсъдени като участниците се разделиха на малки групи. Няма съмнение, че местните власти не само са готови да действат, но и много от тях вече са започнали да изпълняват плановете си за устойчива енергия.

Синергията между решенията на европейско и местно равнище бе подчертана и от Алфонсо Гонсалес-Финат от дирекция „Енергия и транспорт” на Европейската комисия през втория ден, когато се разглеждаше инициативата „Споразумение на кметовете”. Екарт Вюрцнер, президент на Енержи-Сите, ръководеше дебатите, в резултат на които се осъществи активен и ползотворен обмен на информация между местните власти и участниците в тази сесия. Лиан Меркс, заместник-кмет на Делфт, изрази своя ентусиазъм, като изтъкна факта, че местните власти вече разполагат с някои средства за въздействие за по-устойчиво енергийно бъдеще, които включват от екологосъобразни обществени поръчки до местни разпоредби за възобновяема енергия. Съветникът от град Лайцестер Михаел Куук я подкрепи, като подчерта уникалността на този процес.

Участниците в сесията единодушно заявиха, че очакват с нетърпение да започнат практически действия, които ще следват ангажимента на кметовете за постигане на целите на ЕС до 2020 г., свързани с енергията и климата.