Новини

Първият в страната информационен център за енергийна ефективност бе открит в рамките на проекта „Енергийна ефективност в сградите”

25.04.2008,
Добрич е първият град в България, в който на 22 април 2008 г. бе открит информационен център за енергийна ефективност „Запази уюта, спести енергия и пари". Той се помещава в сградата на общината - в Центъра за информационни услуги. На откриването присъстваха кметът на града Детелина Николова, зам.-директорът на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект Петър Камбуров, общински служители. Събитието бе широко отразено от националните и регионални представители а медиите.

Община град Добрич е избрана като една от пилотните общини за сътрудничество и съвместни дългосрочни дейности по проекта “Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България”, който се финансира от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие и се изпълнява от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Непосредствената задача на проекта е да се подпомогне трансформирането на пазара към проектиране и изграждане на нови енергийноефективни сгради и към обновяване на съществуващия сграден фонд за постигане на висока енергийна ефективност. За целта в четири пилотни общини ще бъдат открити информационни центрове за предоставяне на информация на гражданите относно енергийната ефективност.

Информационните центрове ще предоставят актуална информация за: възможни технически и организационни мерки за повишаване на енергийната ефективност; материали, изделия, уреди и технологии за повишаване на енергийната ефективност; действащата нормативна уредба в тази област; възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност от специализирани фондове и търговски банки или чрез целеви национални и международни програми; добри практики и примери за успешно реализирани проекти и др. Информационните центрове ще са основното средство на общинската администрация за организиране и провеждане на информационни и образователни кампании сред населението и местния малък и среден бизнес, както и на тематични дни на енергийната ефективност.

Информацията ще се предоставя основно под формата на специално подготвени печатни материали, върху електронни носители и източници, в т.ч. и чрез настоящата специално разработената интернет страница, както и чрез консултации от специалисти. Консултациите ще се извършват пряко в рамките на определеното от общинската администрация време за консултации, както и чрез отговори на запитвания по телефона (в рамките на същото работно време) или кореспонденция по електронната поща.

По случай откриването на този информационен център и приемането на общинската програма за енергийна ефективност, ЕнЕфект предостави на община Град Добрич пътуваща изложба на име ИМАДЖИН (от англ. IMAGINE – ДА СИ ПРЕДСТАВИМ). Мотото на изложбата е “Места, които ни показват пътя” и приканва градовете, селата и регионите да си ПРЕДСТАВЯТ своето енергийно бъдеще.

Изложбата представлява големи цветни постери на 16 европейски града – пионери в управлението на енергия. Могат да се видят невероятно интересни примери от градове, острови и региони, където:
  • произведената енергия е повече, отколкото са нуждите на града;
  • домовете са енергийно независими ;
  • къщи,  които консумират десет пъти по-малко енергия в сравнение със стандартните;
  • градове, чиито основен източник на енергия са дървесната биомаса и слънчевата енергия.
Изложбата е разположена във фоайето в сградата на общината и може да се посети от всички желаещи до 10 май.