Новини

На 27 и 28 ноември в София ще се проведе курс по общинско енергийно планиране

13.11.2008,
На 27 и 28 ноември 2008 г. в София ще се проведе поредният курс по Общинско енергийно планиране, който се осъществява в рамките на международния проект "Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България", финансиран от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие.
 
Официални покани за участие са изпратени до 53 общини.

Основната цел на курса е въвеждане на общинските специалисти в общинското енергийно планиране, за да могат да организират и да участват в провеждането на ефективна енергийна политика на общинско равнище, както и да идентифицират проекти за енергийна ефективност, които да се финансират по линия на Оперативната програма "Регионално развитие" и европейски програми и фондове. По време на обучението общинските специалисти ще придобият специфични знания и умения:
  •  да прилагат принципите, върху които се изгражда общинската енергийна политика, и да участват активно в провеждането й и в частност в разработването и осъществяването на програмите и плановете за енергийна ефективност;

  • да анализират специфичните условия и потенциала в своите общини за повишаване на енергийната ефективност и да идентифицират и формулират приоритетите на общината за повишаване на енергийната ефективност;

  • да осъществяват ефективно управление на енергопотреблението в общината в координация с всички участници в този процес.
Ако проявявате интерес и желаете да участвате в курса, можете да се обърнете към Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект, за да получите по-подробна информация, програмата на обучението и регистариционна форма.