Новини

Трети информационен център по енергийна ефективност в страната.

04.12.2008,
Продължават дейностите по откриването на общински информационни центрове в рамките на прокта „Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България”, който се финансира от Глобалния екологичен фонд чрез Програмата на ООН за развитие.
 
На 31 октомври 2008 г. бе открит информационния център по енергийна ефективност в Габрово. Официалното откриване на центъра бе широко отразено от местни медии. Присъстваха общински специалисти, представители на местни фирми и предприемачи.

Кметът на града г-н Томислав Дончев произнесе кратко слово. Центърът ще се помещава на петия етаж в сградата на общината. Същия ден, по повод откриването на информационното бюро и провеждането на Дни на интелигентната енергия в Ритуалната зала на община Габрово бе проведен семинар, на който бяха дискутирани различни теми, свързани с нормативната база в енергетиката и енергийната ефективност. Представени бяха европейските програми, в които общината участва и бяха дискутирани някои енергоефективни мерки в бита и промишлеността. Прожектиран бе филма на Ал Гор „Неудобната истина”.
 
Информационните центрове ще предоставят актуална информация за: възможни технически и организационни мерки за енергийна ефективност; материали, изделия, уреди и технологии за повишаване на енергийната ефективност; действащата нормативна уредба в тази област; възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност от специализирани фондове и търговски банки или чрез целеви национални и международни програми; добри практики и примери за успешно реализирани проекти и др. Информационните центрове ще са основното средство на общинската администрация за организиране и провеждане на информационни и образователни кампании сред населението и местния малък и среден бизнес, както и на тематични дни на енергийната ефективност.

Информацията ще се предоставя основно под формата на специално подготвени печатни материали, върху електронни носители и източници, в т.ч. и настоящата специално разработена интернет страница, както и чрез консултации от специалисти. Консултациите ще се извършват пряко в рамките на определеното от общинската администрация време за консултации, както и чрез отговори на запитвания по телефона (в рамките на същото работно време) или кореспонденция по електронната поща.
 
За нуждите на центъра е разработена специална интернет страница www.ee-infocenters.net.
 
По случай откриването на този информационен център ЕнЕфект предостави на общината тематична изложба на добри практики в областта на енергийната ефективност в европейски общини. Мотото на изложбата е “Места, които ни показват пътя” и приканва градовете, селата и регионите да си представят своето енергийно бъдеще.