Новини

Проект BEHAVE на Агенцията по енергийна ефективност

15.04.2009,

На 9 април 2009 г. в залата на агенцията се състоя работна среща – обучение по проекта на АЕЕ BEHAVE – „Оценка на програмите за промяна на поведението на ползвателите на енергия”. Проекта се осъществява по линия на програмата на ЕС „Интелигентна енергия за Европа”.

На обучението присъстваха представители на държавни институции, неправителствени организации, от Комисията за защита на потребителите, Е.ОН България, ЧЕЗ България и др. Представен беше наръчник с препоръки към програмите за промяна на поведението. В него са разгледани добри практики от десет европейски страни и се отправят конкретни препоръки относно подготвянето и изпълнението на успешни политически действия, насочени към потребителите. Това е един полезен практически наръчник за администрацията, бизнеса и социалните групи, които ще предприемат действия за промяна на енергийните навици на обществото ни.

Усилия за въздействие върху поведението бяха насочени и към децата. В рамките на друг проект на Европейската комисия Kids4Future, бяха определени 22 пилотни училища където бяха разпространени специално адаптирани книжки. Основната цел е информиране и обучение за рационално използване на енергията чрез интегриран подход – съчетаване на образование, общуване и познания за енергията за постигане на устойчиво бъдеще.

На участниците в обучението беше предоставен разработения от SenterNovem софтуер, който може да помогне на специалистите да изберат най-подходящите инструменти и похвати за да повлияят върху енергийното поведение на избраната от тях целева група.

image/jpeg