Новини

Трета конференция Инвестиции във вятърни и водно-електрически централи, 2009 г.

15.04.2009,

Конференцията Инвестиции във вятърни и водно-електрически централи 2009 се състоя в столичния хотел Шератон на 14 април.
Форумът се организира за трета поредна година от вестник "Дневник".

Основната цел на конференцията бе да се представят възможностите за инвестиране във възобновяеми енергийни източници в България, по-конкретно водноелектрически централи (ВЕЦ) и вятърни електроцентрали, както и екологичните и икономически предимства от използването на такива енергийни източници.

В програмата на конференцията бяха разгледани състоянието и тенденциите за развитие на нормативната уредба, касаеща сектора и отражението им в новата енергийна стратегия на България, както и инвестиционните и пазарни възможности за производство на електричество от вятърни и водноелектрически централи.

Проблемите и решенията пред регулаторната рамка и ценообразуване на електроенергията от възобновяеми енергийни източници в България също бяха във фокуса на конференцията.

Участваха представители на ВЕЦ, вятърни електроцентрали, електроразпределителни дружества, лека промишленост, строителство, инвестиционни фондове с насоченост за инвестиции в енергетиката, представители на банков и застрахователен сектор.

Поканени бяха, представители на Българския енергиен форум, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на околната среда и водите, НЕК, Държавната комисия за водно и енергийно регулиране, Асоциацията на производителите на екологична енергия и частни компании от сектора.