Новини

Комитетът по управление на жилищния фонд и земята при Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) проведе своята Първата конференция по енергийната ефективност в жилищния сектор в София на 21-22 април 2009 г.

23.04.2009,
На 21 и 22 април 2009 г. в хотел Метрополитън София се състоя Първата конференция на ИКЕ на ООН по енергийна ефективност в жилищния сектор.  Това бе една изключителна възможност да се направи преглед на състоянието и да се очертаят перспективите за подобряване на енергийната ефективност в жилищния сектор в страните членки на ИКЕ на ООН. На конференцията бе направен анализ на икономическото, социалното и екологичното въздействие на енергийната ефективност в жилищата. Сред участниците в конференцията имаше представители на държавната и общинската администрация, на бизнеса, учени и експерти.

Приветствия бяха поднесени от Калин Рогачев – зам.-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Кристина фон Швенихен – зам.-директор на направление „Управление на околната среда, жилищния фонд и земята” (ИКЕ на ООН); Дорис Андони – председател на Комитета по управление на жилищния фонд и земята (ИКЕ на ООН); Хенри Джаклин - постоянен представител на ПРООН за България; Лучано Кафини – председател на италианската национална асоциация на жилищните кооперации и Дора Янкова – председател на Националното сдружение на общините в България.

Основните цели на конференцията бяха: обмяна на опит в областта на енергийната ефективност в жилищния сектор; набелязване на приоритети за международни и национални политики и установяване на международно сътрудничество. По време на конференцията бе направена оценка на състоянието на енергийната ефективност в страните участнички. Набелязани бяха възможни механизми за прилагане на ефективни мерки за разрешаване на енергийните проблеми, както и съществуващия потенциал в жилищния сектор.

Председателстващ първото заседание на тема: „Ползите от енергийната ефективност в жилищния сектор: екологични и социално-икономически въздействия” бе арх. Здравко Генчев – изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект.

Повече информация за лекторите и темите на техните презентации можете да намерите в приложената програма.