Новини

Нов информационен център за енергийна ефективност в град Лом

26.06.2009,
На 24 юни 2009 г. кметът на Лом г-жа Пенка Пенкова и директорът на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект д-р арх. Здравко Генчев откриха в сградата на община Лом информационен център за енергийна ефективност. Събитието привлече значителен интерес както от страна на местната общност и медии, така и на енергийни експерти от общините в региона, приъстващи на проведения преди това курс по общинско енергийно планиране.

Усилия в областта на енергийната ефективност в община Лом се полагат вече няколко години, постигнати са реални и видими резултати, а това обуславя и поставените високи цели, сподели по време на откриването на центъра г-жа Пенкова. С присъединяването на Лом към Конвента на кметовете – най-амбициозната инициатива в областта в границите на ЕС – градът поема едно голямо предизвикателство и заедно с това отговорност, но с обещанието за наистина значими резултати, допълни арх. Генчев, като заедно с това увери присъстващите, че могат винаги да разчитат на знанията, опита и подкрепата на ЕнЕфект. Двамата представиха и новия енергиен мениджър на община Лом инж. Иван Иванов, обединени в становището, че тази позиция ще се окаже ключова за постигането на поставените цели.

Лом е четвъртата община в страната, в която с подкрепата на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект се открива подобен център, след общините Добрич, Пазарджик и Габрово. Нейните жители ще могат да получат актуална информация за възможните технически и организационни мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и за подходящи материали, изделия, уреди и технологии. Ще бъдат осигурени разяснения за действащата нормативна уредба в областта, за възможностите за финансиране на проекти за енергийна ефективност от специализирани фондове, търговски банки и целеви национални и международни програми, за добри практики и примери за успешно реализирани проекти и т.н.

Информацията ще се предоставя основно под формата на специално подготвени печатни материали, върху електронни носители и източници, както и чрез консултации от специалисти-консултанти. Консултациите ще се извършват пряко в рамките на определеното от общинската администрация време за консултации (всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 ч.), както и чрез отговори на запитвания по телефона (в рамките на същото работно време) или кореспонденция по електронната поща. Повече информация за информационните центрове, разработени по проект “Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност в частни и обществени сгради в България”, www.ee-infocenters.net. можете да намерите на специално разработената интернет страница